15. aug. 2019

Du skal have løn efter VSL’s overenskomst som privat vagt i staten

Privat vagt på statslig arbejdsplads? Så SKAL du have løn efter VSL’s overenskomst Selvom Vagtservice Danmark har overenskomst med Det Faglige Hus, skal vagterne have løn efter VSL’s overenskomst, hvis de udfører arbejde for staten. Det har VSL fået slået fast efter flere års tovtrækkeri med Moderniseringsstyrelsen.

Faglig
Billede til nyheden Du skal have løn efter VSL’s overenskomst som privat vagt i staten
Unni Reuss, faglig konsulent hos VSL Foto: Serviceforbundet.

Forklaringen er de arbejdsklausuler, som skal overholdes, når virksomheder udfører arbejde for staten. Arbejdsklausuler er en del af kontrakten mellem staten og virksomheden. I dem står, at virksomheden skal sikre de ansatte de vilkår, som er de mest repræsentative i branchen.

Det har VSL fået slået fast efter flere års tovtrækkeri med Moderniseringsstyrelsen.

VSL gik ind i kampen med Moderniseringsstyrelsen for at bekæmpe løndumping, da Vagtservice Danmark (tidligere Alliance Security a/s) fik opgaver for Staten. Vagtservice Danmark havde dengang overenskomst med KRIFA (nu Det Faglige Hus).

En lønsammenligning fra VSL viste, at der var en lønforskel på op til 26%.

Moderniseringsstyrelsen: VSL’s overenskomst er den mest repræsentative i branchen
Et langt forløb, som strakte sig over flere år, endte med, at Moderniseringsstyrelsen har anerkendt, at det er VSL’s overenskomst, som den mest repræsentative i branchen.

Forud for forliget indhentede Moderniseringsstyrelsen oplysninger fra Arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri (DI) og Serviceforbundet, som VSL er en del af.

Sammen med en masse statistik lavede VSL en grundig overenskomstgennemgang og oplistede 17 paragraffer i overenskomsten om løn, tillæg, arbejdstid og andre arbejdsvilkår.

Forlig til 1.281.000 kroner
Resultatet blev et forlig mellem Moderniseringsstyrelsen og Vagtservice Danmark, hvor Vagtservice Danmark endte med at efterbetalte 427.000 kroner. Det var det beløb, som Det Faglige Hus overenskomst var ringere end VSL i en periode på 24 måneder.

Samtidig skulle Vagtservice Danmark betale en bod på det dobbelte til Moderniseringsstyrelsen. 

I forbindelse med forhandlingen om forliget spillede VSL’s liste med overenskomstgennemgang en vigtig rolle.

Der bør også stilles krav til ansættelseskontrakterne
- Vores erfaringer viser, at der også bør stilles krav om, hvordan den enkelte ansattes ansættelseskontrakt er udformet, så det fremgår, hvilke rettigheder de har i forbindelse med arbejde udført med krav om arbejdsklausuler, siger Unni Reuss, som er faglig konsulent hos VSL.

- Selvom kontrakterne med Vagtservice Danmark er korrekte og lovlige, betyder det desværre, at vi har medlemmer, som kommer i klemme og ikke har et retsligt krav på en efterbetaling. Som fagforening kan vi ikke rejse et krav over for arbejdsgiveren, da arbejdsklausulers overholdelse, kontrol og lignende alene er et forhold mellem udbyder og leverandør, forklarer Unni Reuss.

Ikke skrevet ind i ansættelseskontrakterne
Fordi Moderniseringsstyrelsens udbudsmateriale ikke kræver, at det bliver indskrevet i medarbejdernes ansættelseskontrakter, kan det være næsten umuligt som medarbejder at få efterbetalinger, hvis særligt arbejdsklausulen ikke overholdes.

- Vi har kendskab til et eksempel fra Udlændingestyrelsen, hvor 5 vagter er gået glip af 345.000 kroner, fordi leveringsaftalen ikke blev fornyet i tide.

- I vagternes ansættelseskontrakter med Vagtservice Danmark står, at ansættelsen følger overenskomsten med Det Faglige Hus. Men de vagter, som er på statslige arbejdspladser, skal være omfattet af VSL’s lønvilkår, når de arbejder i et udbud, sådan som Moderniseringsstyrelsen nu har anerkendt, forklarer en ærgerlig Unni Reuss.

Krav på erstatning
Men forliget mellem Vagtservice Danmark og Moderniseringsstyrelsen er indgået for nogle helt bestemte lokationer fra bestemte datoer.

Det betyder, at forliget først kom til at gælde for visse af Udlændingestyrelsens arbejdspladser 16 måneder senere, fordi de ikke var opmærksomme på at få fornyet leveringsaftalen i tide.

- Da leveringsaftalen ikke blev ændret, fik de 5 vagter ikke de rettigheder med det samme. Det, mener vi, er helt urimeligt. Derfor har vi skrevet til den nye minister med krav om, at det bør være muligt at sanktionere de institutioner, der ikke overholder ajourføring af leveringsaftalerne, og at de ansatte skal have krav på en erstatning for det tab, som en forsinkelse måtte medføre, siger Unni Reuss.

Kampen har smittet af på andre områder
Efter Moderniseringsstyrelsens anerkendelse af, at VSL’s overenskomst er den gældende ved arbejde under arbejdsklausuler, har VSL kontaktet alle statslige arbejdspladser, som bruger Vagtservice Danmark, og spurgt til, hvordan de overholder arbejdsklausulerne.

Et eksempel er DTU Risø, hvor Vagtservice Danmark også løser opgaver. VSL har skrevet og bedt DTU forholde sig til, hvordan de overholder arbejdsklausulen. DTU har svaret, at Vagtservice Danmark skal overholde VSL-overenskomsten, men her et år efter er der endnu ikke blevet efterbetalt en eneste krone.

 

Relaterede nyheder