15. sep. 2019

Efter 19 år i fleksjob sparkede ny chef Eskild ud

48-årige Eskild havde i 17 år et fleksjob, som han var rigtig glad for. Så fik han ny chef, og alt ændrede sig. Nu måtte Eskild ikke mere arbejde på den måde, der fungerede i forhold til hans handicap. Men Eskilds handicap er blandt andet, at han ikke kan håndtere forandringer, så han blev syg af stress og til sidst fyret efter 19 års ansættelse.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Efter 19 år i fleksjob sparkede ny chef Eskild ud

For Eskild er verden delt ind i billeder og kasser. Hvis Eskild kan arbejde på en måde, så der er orden i hans kasser, kan han passe et fuldtidsjob, og det gjorde han i 19 år på Århus Universitet. Han var ansat i fleksjob som betjent og håndterede affald samt lette flytte- og håndværksopgaver. 

- De fleste af os andre vil ikke have noget problem med mindre ændringer i vores arbejdsopgaver. Men det er en meget stor udfordring for Eskild, når noget laves om. Og den nye chef ville bare have ændringer uden at tage hensyn til, at Eskild jo netop var ansat i et fleksjob, som var tilpasset hans bestemte handicap, forklarer faglig sekretær Michael Nielsen.

En lang række møder, hvor fagforeningen deltog som bisidder for Eskild, resulterede ikke i en fastholdelse i jobbet. Heller ikke, selv om der viste sig en mulighed for at overflytte Eskild til et andet driftsområde på Universitetet. Den nye chef spændte ben for det.

Pres fra chefen gjorde Eskild syg
Det pres, som den nye chef lagde på Eskild, udløste en sygemelding. Eskild var ikke i stand til at passe sit arbejde på grund af chefens krav, og det fik han lægeerklæring på. Så blev han sagt op og var sygemeldt i opsigelsesperioden på 9 måneder, Da opsigelsen var effektueret, blev han raskmeldt og står til rådighed for et nyt fleksjob. 

- Det mest groteske er, at Universitetet har fået refusion for den løn, de ikke har betalt, fordi Eskild var på den gamle fleksordning med fuld refusion. Så det er udelukkende den nye chefs mangel på empati og forståelse, der resulterede i, at Eskild mistede sit job, siger Michael Nielsen.

- Jeg har svært ved at forstå chefens begrundelse for at skille sig af med Eskild.  For Eskild betyder afskedigelsen rigtig meget. Han har mistet det job, har han været glad for og har passet i mange år. Han er nu på fleksydelse fra kommunen, og hvis han får et nyt fleksjob, bliver det på de nye vilkår for fleksydelse. De er på en lang række punkter ringere end den gamle ordning.

Fleksjobordningen
Kommunen udbetaler fleksløntilskud til personer i fleksjob som supplement til den løn, der udbetales af arbejdsgiver. Tilskuddet beregnes med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 98 pct. af arbejdsløshedsdagpengenes højeste beløb.

Tilskud til lønnen udbetales til arbejdsgiveren. Tilskuddet er halvdelen eller to tredjedele af lønnen, afhængigt af graden af den nedsatte arbejdsevne.

Relaterede nyheder