16. sep. 2019

Sygdom under §56-aftaler er ikke almindelig sygdom

Hvis din arbejdsplads har godkendt dig til en §56-aftale, for eksempel ved kronisk sygdom, har du ret til fravær på jobbet på grund af din kroniske sygdom. VSL oplever, at det af og til giver problemer, fordi det samlede sygefravær kan blive for højt set fra arbejdsgivers perspektiv. Men almindelig sygdom og fravær efter §56-aftalen bør ikke blandes sammen.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Sygdom under §56-aftaler er ikke almindelig sygdom
Almindelig sygdom og fravær efter §56-aftalen bør ikke blandes sammen. Foto: Shutterstock

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk sygdom, har du mulighed for at få en §56-aftale med kommunen. Aftalen nedsætter din arbejdsgivers udgifter i forbindelse med dit sygefravær, da din arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra din første fraværsdag. Det samme gælder, hvis du skal indlægges, gå til ambulant behandling eller have nødvendig genoptræning.

- En §56-aftale er god for begge parter. Arbejdsgiveren får refusion, og medarbejderen får mulighed for at passe sit job. Men vi oplever desværre, at nogle arbejdsgivere har svært ved at administrere aftalen, og det giver problemer for medarbejderen, siger Conni Lorentsen.

- Nogle arbejdsgivere blander almindelig sygdom og §56-fravær sammen. Men uanset om, man har en kronisk sygdom eller ej, så kan man jo blive syg af forkølelse og influenza, og det har ikke noget med ens kroniske sygdom at gøre.

Tør ikke bruge aftalen
Nogle arbejdspladser har regler om sygeprocenter for medarbejderne. Hvis arbejdsgiveren tæller fravær efter §56-aftalen med i det samlede sygefravær, får medarbejderen meget hurtigt for meget sygefravær, og det er ikke hensigten med aftalen.

- Nogle medarbejdere vælger ikke at bruge §56-aftalen, men melder sig bare almindelig syg. Men hvis man ikke bruger aftalen, så falder den bort. Andre bruger aftalen, men går så på arbejde, når de er almindeligt syge, eller også får de flere sygedage end normen for virksomheden.

- Man kan blive kaldt ind til sygesamtale, få advarsler og i sidste ende blive fyret. Det er ikke rimeligt, for så fungerer §56-aftalen ikke efter hensigten. På de arbejdspladser, som benytter sig af en sygefraværspolitik, skal man holde de to opgørelser adskilt.

Få rene linjer med din arbejdsgiver
VSL anbefaler, at man tager en snak med arbejdsgiveren, gerne sammen med tillidsrepræsentanten, om reglerne for §56-aftalen.

- Der er ingen, der får en §56-aftale uden at have brug for den. Det kan være en dygtig medarbejder, som har fået problemer med helbredet. Det er ikke rimeligt, at den medarbejder skal gå og være nervøs for at have fravær for en forkølelse, som mange af os får i løbet af vinteren.

- En godkendt § 56 forudsætter mindst 10 sygedage om året - ellers risikere man at kommunen vurderer , at man ikke længere er kronisk syg og derfor ikke er berettiget til § 56.

- I Serviceforbundet har vi socialrådgivere, som gerne vil hjælpe medlemmerne med en §56-aftale, slutter Conni Lorentsen.

Fakta om §56-aftale

Normalt kan arbejdsgiveren først få refusion fra kommunen efter 30 dages sygdom. En §56-aftale en særlig undtagelse, der betyder, at arbejdsgiveren kan få refusion fra dag et.

§56-aftaler er lavet for at fastholde medarbejdere, der ellers ville være i fare for at ryge ud af arbejdsmarkedet.

  • Hvis din risiko for sygefravær fra dit arbejde er forøget på grund af langvarig eller kronisk sygdom, kan du indgå en aftale med din arbejdsgiver og kommunen, der nedsætter din arbejdsgivers udgifter under dit sygefravær.
  • Din sygdom skal medføre et fravær på mindst 10 dage om året og være lægeligt dokumenteret.
  • Der kan laves en tilsvarende aftale, hvis du skal indlægges, have behandling eller genoptræning på grund af din sygdom.

Relaterede nyheder