10. okt. 2019

Dokumentation af glatføre er kun et klik væk

Du skal ikke udsætte dig selv for fare. Hvis du vurderer, at du risikerer at komme til skade på isglat underlag, så hold dig væk, tag et foto af stedet, giv din arbejdsgiver besked, og send billedet. Så har du dokumentationen i orden. Det samme gælder, hvis du kommer ud for en glatføreulykke.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Dokumentation af glatføre er kun et klik væk
Pas på i glatføre. Foto: Shutterstock

- Vi har lige vundet en sag i retten om en glatføreulykke. Tvisten var, om der var glat eller ikke glat. Vi fik medhold på grund af vidner, og det var jo rigtig godt for medlemmet, at vi vandt sagen. Men sagen var ikke endt i retten, hvis vi havde haft en fotodokumentation af stedet. Derfor har jeg nogle gode råd til dig, der er udkørende vagt eller alarmpatrulje, siger arbejdsmiljømedarbejder Martin Nielson.

- Kunden har pligt til at glatførebekæmpe der, hvor du skal gå vagt. Er der glat, så gå ikke ind på området, men tag et foto af stedet og giv din arbejdsgiver besked om, at du ikke kan udføre dit arbejde. Fotoet kan dokumentere det, blandt andet fordi du også kan dokumentere, hvornår billedet er taget.

- Er du faldet, fordi der er glat, så tag et foto, hvis du selv kan, eller få en anden til at tage det. Dermed kan du dokumentere den manglende glatførebekæmpelse, som kunden har pligt til. Og det har betydning for det videre forløb, hvor du måske kan have ret til en erstatning, hvis du er kommet slemt til skade.  

- Som medarbejder er du bedst sikret ved at tage et foto af forholdene. Det er din dokumentation over for din arbejdsgiver. Og din arbejdsgiver kan bruge det over for kunden.

Alvorlige ulykker
- I VSL ser vi hvert år meget alvorlige glatføreulykker med hovedtraumer og rygskader. I nogle tilfælde betyder det, at medlemmet aldrig kommer tilbage til arbejdet, siger Martin Nielson.

Standsning af arbejde
Arbejdstilsynet kan med øjeblikkelig virkning standse arbejdet i en virksomhed, hvor der er overhængende fare for at miste liv og førlighed. I Arbejdsmiljøloven står:

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Relaterede nyheder