23. jun. 2020

Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer

Har du helt styr på, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis din arbejdsgiver siger dig op? Og ved du, at din arbejdsgivers begrundelse for at sige dig op kan have betydning for dine dagpenge, hvis du bliver ledig?

Faglig
Billede til nyheden Et for kort opsigelsesvarsel kan give problemer
Det kan give store problemer, hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel Foto: Shutterstock

Vi har i VSL jævnligt faglige sager, der handler om, at et medlem er blevet opsagt med et for kort opsigelsesvarsel.

Det kan give problemer, både fordi man så ikke får løn i så lang tid, som man har krav på, og også fordi man kan risikere at få en karantæne i a-kassen, hvis man skal på dagpenge, når opsigelsesperioden er slut, og man ikke længere får løn.

Kontakt os straks
Hvis du skal søge dagpenge i a-kassen, vil a-kassen altid kontrollere, at dit opsigelsesvarsel er overholdt, og at opsigelsen ikke begrundet i noget, du selv har været skyld i.

Begge dele giver nemlig karantæne, hvilket betyder, at du ikke kan få dagpenge i de første 111 timer (svarer til 37 timer om ugen i 3 uger), du er ledig og tilmeldt på jobcentret.

Hvis du bliver opsagt, er det altså rigtig vigtigt, at du – med det samme - tager fat i din tillidsrepræsentant, hvis der er en på din arbejdsplads. Det gælder især hvis du er i tvivl om, hvad dit opsigelsesvarsel er, eller du ikke er enig i din arbejdsgivers begrundelse for at sige dig op.

Hvis du ikke har en TR, så tag kontakt til os med det samme.

For kort opsigelsesvarsel
Hvis du ikke kender dit opsigelsesvarsel, er det en god idé at tjekke din overenskomst eller din ansættelseskontrakt. Her vil du kunne se, hvor langt opsigelsesvarsel du skal have, hvis du bliver fyret.

Dit opsigelsesvarsel er som oftest afhængigt af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Opsigelsesvarslet er ikke nødvendigvis det samme i hele branchen. Det afhænger ofte af, hvilken aftale fagforeningen har kunnet forhandle sig til med arbejdsgiveren, eller - hvis der ikke er overenskomst - hvilken aftale du selv laver, når du bliver ansat og får en ansættelseskontrakt.

Grunden til opsigelsen
Det er også vigtigt, at du er opmærksom på, hvad din arbejdsgiver giver som begrundelse for, at du bliver opsagt. Hvis opsigelsen er selvforskyldt – det betyder, at du selv er skyld i, at du er blevet fyret – vil du få karantæne i a-kassen.

Sådan nogle grunde kan fx være, at du og din arbejdsgiver laver en aftale om, at du skal siges op. Det kan også være alvorligere ting som tyveri, at du mister dit kørekort, mens du er i et job, hvor kørekort er nødvendigt, at du er udeblevet fra en vagt, eller at du har en adfærd, der ikke kan accepteres.

Grunde, der normalt ikke giver karantæne i a-kassen er omstruktureringer, nedskæringer, at du ikke har de nødvendige kompetencer og andet, som du ikke selv er skyld i.

Under alle omstændigheder, er det også her vigtigt, at du kontakter os med det samme, hvis du er i tvivl.

Underskrift på opsigelsen
Ofte vil en arbejdsgiver have dig til at skrive under på opsigelsen. Du kan godt skrive under på, at du har modtaget selve opsigelsen, men du skal ikke skrive under på, at du accepterer betingelserne, før du er helt sikker. Også her er det en god idé at kontakte os, så vi kan se opsigelsen igennem sammen med dig.

Læs mere om manglende opsigelsesvarsel og usaglige opsigelser

Relaterede nyheder