24. aug. 2020

Facility Management: Staten sænker kvaliteten, når der udliciteres

Ny evaluering af fase 1 viser, at staten har sparet penge, men ikke fået kvalitet for pengene.

Faglig
Billede til nyheden Facility Management: Staten sænker kvaliteten, når der udliciteres
Når udlicitering fører til lavere brugertilfredshed, er der noget galt.” Det mener Faglig sekretær fra VSL, Conni Lorentsen. Foto: Serviceforbundet

Staten er i gang med at udlicitere Facility Management i 3 faser. Det påvirker ansatte i ministeriernes departementer og styrelser, som arbejder med opgaver reception, kantinedrift, vedligehold m.m.

Fase 1 er netop afsluttet og evalueret, og det ser ikke godt ud. Bygningsstyrelsens evalueringen viser, at staten har sparet penge, men ikke fået kvalitet for pengene. Tværtimod har det ført til væsentlig lavere brugertilfredshed.

”Ideen med SFM holder ikke. SFM er med samling af opgaver i store enheder, konkurrenceudsættelse og udlicitering, et barn af det forkætrede new public management styringsregime, som har været toneangivende i regeringer og i den statslige ledelse de sidste mange år. Vi har brug for at tænke nyt og gå nye veje. Det viser evalueringen med al tydelighed. Jeg skal derfor opfordre regeringen til at sætte yderligere udliciteringsbølger i bero. Organisationerne i OAO bidrager gerne til, hvordan vi i fællesskab kan udvikle vores arbejdspladser under andre og mere moderne styringsformer til gavn for bl.a. kvaliteten, fagligheden og opgaveløsningen”, udtaler Rita Bundgaard, formand for OAO-stat, som er den centralorganisation på det på det statslige område, som forhandler overenskomst for 21 faglige organisationer med i alt ca. 45.000 medlemmer – herunder VSL. 

Evalueringen viser, at brugertilfredsheden efter den fælles udlicitering af opgaverne er faldet væsentligt. Kontaktpersonerne på de berørte arbejdspladser vurderer for eksempel den samlede opgaveløsning til 2,3 på en score fra 1 til 5. Samlet set konkluderer evalueringen, at SFM-løsningen ikke leverer de samme tilfredshedsmålinger, som man havde forud for SFM.

Evalueringen bekræfter den tætte sammenhæng, der er mellem lokal dialog, økonomi og kvalitet. Med den fælles udlicitering har staten i første omgang opnået en økonomisk besparelse, som har ført til en betydelig lavere kvalitet. Samtidig har arbejdspladserne fået mere administrativt bøvl i forhold til kommunikation med eksterne aktører på distancen m.m.

Sæt udliciteringen på pause
OAO opfordrer derfor regeringen til at sætte yderligere planlagt udlicitering på pause.

I VSL har få medlemmer været med i fase 1, men flere er planlagt til at blive omfattet af fase 2, som er blevet forsinket på grund af corona.

Derfor advarer faglig sekretær Conni Lorentsen fra VSL:
”Vi så, at staten brugte corona-ventetiden til at overveje strategien med udlicitering igen. Når udlicitering fører til lavere brugertilfredshed, er der noget galt,” mener Conni Lorentsen, som dermed er enig med OAO.

Conni Lorentsen er i kontakt med bekymrede medlemmer, som arbejder i staten:
”Jeg opfordrer alle, der bliver berørt af udlicitering: Kontakt os. Vi er klar til at hjælpe og svare på dine spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at det er utrygt, når ens arbejde bliver udliciteret, og dem, man servicerer, ikke er så tilfredse som før,” siger Conni Lorentsen. ”Det er en god idé at følge med på Bygningsstyrelsens hjemmeside, hvor der løbende er nyt om forløbet.”

Bygningsstyrelsens hjemmeside om SFM finder du her. Du kan også tilmelde dig styrelsens nyhedsbrev om fase 2, så du automatisk får besked, når der er nyt. 

Om Statens Facility Management (SFM)

Statens Facility Management (SFM) blev etableret under den tidligere regering og har til formål at samle ansvaret og driften af fx rengøring, kantine, mødeforplejning og vedligeholdelsesopgaver fra de enkelte statslige arbejdspladser til SFM under Bygningsstyrelsen. SFM skal herefter udbyde opgaverne og styre leveringen til de statslige arbejdspladser. Målet med at udbyde opgaverne samlet var bl.a., at det skulle give staten store besparelser, et kvalitetsløft i opgaveløsningen og en effektivisering, ved at de statslige arbejdspladser får bedre mulighed for at kunne koncentrere sig om ”kerneopgaven”.

Relaterede nyheder