26. apr. 2021

VSL: Ingen vagter skal gå alene i udsatte boligområder

Arbejdstilsynet har givet Parkzone A/S påbud om ikke at lade parkeringsvagter gå alene i Mjølnerparken. VSL beder politikerne om at gribe ind: Det er farligt at gå alene som vagt og parkeringsvagt i udsatte boligområder, og det er der dokumentation for.

Politik
Billede til nyheden VSL: Ingen vagter skal gå alene i udsatte boligområder
Mjølnerparken i København er et af de udsatte boligområder.

Der skal gøres noget ved de urimelige og farlige arbejdsforhold, som vagter og parkeringsvagter har, når de udfører deres arbejde.

VSL har 2 krav:

  • Ingen vagter eller parkeringsvagter skal gå alene i Regeringens udsatte boligområder eller i Politiets visitationszoner.
  • Alle vagter og parkeringsvagter i Danmark skal bære overfaldstryk med kommunikation til politigodkendt kontrolcentral.

- Det haster med at få større sikkerhed for de vagter, som arbejder i udsatte boligområder. Vi ser, at selv ambulancer og brandbiler skal have politieskorte for at rykke ind i nogle af de mest belastede boligområder, siger arbejdsmiljøkonsulent Martin Nielson, VSL, og fortsætter:

- Det er fuldstændig vanvittigt at lade uniformerede vagter og parkeringsvagter gå alene i udsatte områder, hvor politiet aldrig selv ville bevæge sig alene. Der er brug for politisk indgriben, da parkerings- og vagtbranchen ikke selv har kunnet sikre deres medarbejdere godt nok i de sidste mange år.

- Ud over vores 2 klare ønsker til at øge sikkerheden, så vil jeg også anbefale bodycam og andre nødvendige personlige værnemidler til udsatte områder på udsatte tidspunkter, siger arbejdsmiljøkonsulenten.

Dårligere sikkerhed end det offentlige
Det virker, som om det private vagtområde er blevet ”glemt” i forhold til sikkerheden på jobbet.

- Offentligt ansatte beskyttes betydeligt bedre end private vagter. Politibetjente, DSB-billetkontrollører og kommunaltansatte parkeringsvagter bevæger sig for eksempel ikke alene rundt på udsatte steder på udsatte tidspunkter, siger Martin Nielson.

- Vi må desværre konstatere, at den nuværende Lov om Vagtvirksomhed og Arbejdsmiljø, tilsammen ikke har kunnet yde tilstrækkelig sikkerhed for arbejdstagerne indenfor privat vagt i Danmark. Det kan vi se af statistikkerne.

Dokumentation for behovet for øget sikkerhed
Mange arbejdsskader bliver ikke anmeldt, så der er et stort mørketal. Men af de arbejdsskader, som bliver anmeldt, viser statistikken for 2011-2019, at kategorien vold/bid/stik har mange flere anmeldelser fra vagtbranchen end fra andre brancher.

  • Udgifterne til erstatninger for varig mén er for vagtbranchen 6 gange så høj som gennemsnittet.
  • Udgifterne til erstatninger for erhvervsevnetab er for vagtbranchen dobbelt så høj som gennemsnittet.

De fleste skader sker, når vagten går alene
- I de arbejdsskadesager om trusler og vold, vi har haft fuldmagt til at behandle for vores medlemmer i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Ankestyrelsen og Erstatningsnævnet, har stort set alle vagter været alene i situationen, hvor de blev truet eller angrebet fysisk, fortæller Martin Nielson.

- Nogle af vores mest alvorlige sager har tilknytning til bandekriminalitet, hvor brutalitet og voldsparathed er blevet en almindelig udtryksform overfor uniformer, uanset farven på uniformen. Alt for få sager anmeldes til politiet inden for 72 timer, i henhold til Offererstatningsloven. Det skyldes primært frygt for repressalier.

Her er det strakspåbud, som Parkzone A/S fik

Virksomheden har fået et påbud om at rette op på forhold, som skrider mod arbejdsmiljølovgivningen. I skal bringe forholdene i orden straks.

I har fået påbud om at sikre, at runderinger i Mjølnerparken med beboere, som har kendt voldelig adfærd, tilrettelægges således, at risikoen for vold imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene. Påbuddet skal efterkommes straks, fordi vi så/fik oplyst følgende:

  • Der er betydelig fare for, at de ansatte udsættes for vold og overfald i forbindelse med deres arbejde i form af kontrol af parkeret biler i Mjølnerparken.
  • Mjølnerparken er et af de udsatte områder i Danmark med velkendt aktuel risiko for vold og kriminalitet samt beboede med banderelationer.
  • De ansatte udfører runderinger alene dag, aften og nat.
  • Der har været flere episoder med alvorlige trusler mod de ansatte, når de udførte runderinger inden for de sidste 1-2 år.

Alle kan klage over arbejdsmiljøet

Du skal ikke finde dig i hvad som helst. Du har faktisk både ret til at klage og til at søge agtindsigt:

  • Alle kan klage over arbejdsmiljøet i en virksomhed. Arbejdstilsynet behandler altid klager anonymt.
  • Alle kan søge aktindsigt i Arbejdstilsynets afgørelser i henhold til Offentlighedsloven.

Relaterede nyheder