24. aug. 2021

Underbetalte vagter i danske ministerier

Systematisk underbetaling af vagter i ministerier, hvor Vagtservice Danmark løser vagtopgaver, har fået vagterne til at tage kampen op. De har vundet kampen og har nu fået ny arbejdsgiver.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Underbetalte vagter i danske ministerier

Siden efteråret 2020 har Vagtservice Danmark løst vagtopgaver for Staten i blandt andet Beskæftigelsesministeriet og Justitsministeriet. Vagtservice Danmark overtog opgaven fra G4S, da de vandt det seneste udbud om vagtopgaver i ministerierne.

Efter Vagtservice Danmark vandt udbuddet, har fagforeningen fået et stort antal henvendelser fra ansatte, som bliver underbetalt, når de arbejder i ministerierne.

Problemerne med underbetaling opstår især, fordi virksomheden har en overenskomst med Det Faglige Hus. Den overenskomst er ringere end den mest udbredte overenskomst på området: VSL’s overenskomst. På grund af arbejdsklausulerne er virksomheden forpligtet til at følge VSL’s overenskomst der, hvor arbejdsklausulerne gælder.

En lønsammenligning fra VSL viste, at der var en lønforskel på op til 26%, når man sammenligner VSL’s overenskomst for vagter med Vagtservice Danmarks overenskomst med Det Faglige Hus.

”Vagtservice Danmark overtræder systematisk overenskomsten, når de løser opgaver for det offentlige. Det betyder, at vagterne bliver underbetalt – især når de arbejder aften og nat. Her i VSL har vi beregnet sager fra ministerierne på langt over en halv million kroner,” fortæller en rystet faglig konsulent Unni Reuss. ”Og vi er slet ikke færdige med at beregne, så jeg tør overhovedet ikke spå om, hvor meget vi ender på”

Michaels og Unnis utrættelige kamp
Vagtservice Danmark må nu forlade flere ministerier. G4S har med meget kort varsel overtaget opgaverne i flere ministerier. Men Vagtservice Danmark er stadig i de ministerier, som ligger på Frederiksholms kanal (Uddannelsesministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Transportministeriet).

At Vagtservice Danmark nu er ude flere steder, skyldes ikke mindst de ansattes utrættelige kamp for at få løn efter VSL’s overenskomst. En kamp, som vagten Michael Panse har stået i spidsen for.

”Vi har vundet en vigtig kamp for bedre arbejdsforhold, for når der findes arbejdsklausuler, skal de overholdes. Derfor har jeg brugt utroligt meget tid på det her. Jeg har talt med mine kolleger og sørget for, at de alle vidste, hvad der skete, og hvad de havde krav på. Jeg har talt med fagforeningen, politikere, sikkerhedscheferne i ministerierne og her til sidst også med medier, fortæller Michael Panse.

Sejren er endnu ikke helt på plads. Vagtservice Danmark er ude af en del ministerier, men de løser stadig opgaver for nogle ministerier og andre steder i det offentlige, hvor de ikke overholder arbejdsklausulerne.

”Vi vil fortsætte kampen for at få Vagtservice Danmark til at overholde arbejdsklausulerne,” siger faglig konsulent hos VSL Unni Reuss. ”Firmaer er med til at skabe ulige konkurrence i branchen, fordi de underbyder andre selskaber, og systematisk underbetaler ved ikke betale den løn, som de er forpligtet til. Jeg kan kun anbefale alle ansatte fra Vagtservice Danmark til at kontakte os. Jeg vil blive meget forundret, hvis de ikke også har penge til gode hos virksomheden.”

Michael Panse er glad for, at sagen nu er nået så langt, og han er ikke mindst glad for samarbejdet med VSL og Unni Reuss.  

”Det har været et langt sejt træk, fordi jeg har skulle være i kontakt med så mange mennesker,” siger han. ”Min fagforening VSL og især Unni har gjort en kæmpe, kæmpe indsats. VSL har vist, at de tager deres ansvar alvorligt. Det har været skønt at opleve sådan et engagement. Ja faktisk har jeg virkelig mærket, hvilken forskel fagforeningen gør.”

Fagforeningen har også stor ros til Michael og hans kolleger.

”Denne sag viser, hvor meget man kan nå, når man står sammen. Det har betydet alt, at vagterne støttede hinanden, og at vi havde et tæt samarbejde. Jeg kan slet ikke rose Michael og hans kolleger nok,” siger en glad Unni Reuss.

Det Faglige Hus kunne ikke hjælpe
”Alle bør melde sig ud af de gule fagforeninger, fordi de gør ikke en skid. Vagtservice Danmark kræver jo, at vi skal være medlem af Det Faglige Hus, men et par kolleger ringede til Det Faglige Hus, som har overenskomst med Vagtservice Danmark. De sagde rent ud, at de ikke kunne hjælpe med noget, og at de ikke kendte den overenskomst, som vi skal aflønnes efter. Derfor er de fleste kolleger nu medlem af VSL,” fortæller Michael Panse.

Michael har været glad for at opleve opbakningen fra ansatte i ministerierne, som har fulgt meget med i vagternes kamp. For ham har det været motiverende at opleve deres opbakning.

”Nu har jeg fået job i G4S, og det er jeg utrolig glad for,” siger en lettet Michael Panse.

”Jeg ville dog ønske, at alle de offentlige myndigheder, som bruger Vagtservice Danmark, ville vågne op, og se hvad der er foregået i Slotholmsgade, og at dette ville danne præcedens for tiltag i offentlige institutioner.” 

Ikke kun problemer i ministerier
Vagtservice Danmark har også en del andre opgaver på det statslige område, hvor der er arbejdsklausuler. Det gælder blandt andet DTU Risø og RUC.

”Alle steder, hvor Vagtservice Danmark løser opgaver, opstår der sager om underbetaling, når arbejdsklausulerne ikke bliver overholdt,” fortæller Unni Reus, som er faglig konsulent hos VSL.

”Denne her arbejdsgiver overtræder ikke kun arbejdsklausuler. Arbejdsgiveren underbetaler også elever. Som elev har man nemlig også krav på at blive lønnet efter den gældende overenskomst i branchen, men også der ser vi systematisk underbetaling,” fortæller Unni Reuss.

Tidligere sag om overtrædelse af arbejdsklausulen
Der er tidligere været en sag om overholdelse af arbejdsklausuler mod virksomheden, da den hed Alliance.

Resultatet blev et forlig mellem Moderniseringsstyrelsen og Vagtservice Danmark, hvor Vagtservice Danmark endte med at efterbetalte 427.000 kroner. Det var det beløb, som Det Faglige Hus’ overenskomst var ringere end VSL i en periode på 24 måneder. Samtidig skulle Vagtservice Danmark betale en bod på det dobbelte til Moderniseringsstyrelsen. 

”Derfor kan det undre, at virksomheden igen får opgaver for Staten, og at der ikke er tæt kontrol med, at de overholder arbejdsklausulerne,” siger den faglige konsulent.

Læs også

Respekterer ikke fagforeningsfrihed
Ud over at overtræde arbejdsklausuler overtræder virksomheden også loven om foreningsfrihed. De accepterer nemlig ikke, at deres medarbejdere er medlem af VSL.

”Jeg har talt med en del nuværende og tidligere ansatte i virksomheden, som er blevet presset til at melde sig ud af VSL eller har fået oplyst, at de ikke måtte være medlem af VSL, hvis de ville arbejde i virksomheden,” fortæller Unni Reuss. ”Det betyder, at der er ansatte i Beskæftigelses- og Justitsministeriet, som ikke selv kan vælge deres fagforening. Det er sgu chokerende i dagens Danmark.”

VSL er en del af Serviceforbundet, og her har sagen også høj prioritet:

”Vi ser selvfølgelig med enormt stor alvor på, at en arbejdsgiver truer sine ansatte til ikke at være med i et fagforbund. Det er ikke bare en overtrædelse af foreningsfrihedsloven, det er reelt en overtrædelse af personens menneskerettigheder og en direkte krigserklæring mod hele den danske model,” siger advokat og chef for Faglig Afdeling i Serviceforbundet, Anders Dupont Dall. ”Vi må derfor ikke gå på kompromis, og derfor er det også så vigtigt, at vi har medlemmer, som tør at stå frem og fortælle, når de bliver udsat for noget, der er så grænseoverskridende.”

Langsommelighed i Statens CSR-enhed
”Det, der har rystet mig mest, er nok, at Statens CSR-enhed ikke tager overtrædelserne af arbejdsklausulerne alvorligt nok. Sagsbehandlingstiden trækker ud og trækker ud, selvom vi har sendt yderligere dokumentation og beregninger til CSR-enheden med 8 konkrete eksempler på ansatte, hvor der er brud på arbejdsklausulen hos denne her virksomhed, som jo tidligere har tabt en stor sag mod Moderniseringsstyrelsen.” siger Unni Reuss. ”De lange sagsbehandlingstider er til stor fordel for Vagtservice Danmark, som kan fortsætte med at underbetale de ansatte.”

”Den effektivitet, vi ser i Københavns Kommunes kontrolenhed og hos Region Sjælland, er flot. Det viser, at det er muligt at stoppe snyd, men desværre er det ikke sådan i Statens CSR-enhed, hvor det tager flere år.”

Om Vagtservice Danmark

Vagtservice Danmark har tidligere heddet Alliance.

Vagtservice Danmark løser blandt andet opgaver i Beskæftigelsesministeriet, Justitsministeriet, Finansministeriet, Transportministeriet, Kirkeministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet.

Relaterede nyheder