20. sep. 2021

Dette skal du vide om bodycam og GDPR

Formålet med at bære et bodycam – altså et lille kamera, du kan sætte på uniformen – er at forebygge og efterforske, ikke at overvåge din adfærd, siger arbejdsmiljøkonsulent i VSL, Martin Nielson.

Faglig
Billede til nyheden Dette skal du vide om bodycam og GDPR
Bodycam kan ligge i en hånd, og kameraet sættes typisk fast på uniformen. Foto: Serviceforbundet

VSL anbefaler, at billetkontrollører, parkeringsvagter og andre vagter på udsatte steder bruger bodycams, og det er også blevet mere almindeligt at bruge bodycams i vagtbranchen.

- Når du bruger bodycam på jobbet, så har det 2 formål. For det første kan et bodycam medvirke til at forebygge en optrapning af en mulig konflikt eller voldsepisode. For det andet kan optagelserne bruges til efterforskning af en hændelse, siger arbejdsmiljøkonsulent i VSL, Martin Nielson.

Der skal være en procedure på arbejdspladsen
Han understreger, at bodycams ikke skal bruges til at overvåge, om en vagt handler korrekt. Formålet med bodycam er forebyggelse og efterforskning.

- Derfor er det også meget vigtigt, at din arbejdsplads har en politik for brug af bodycams samt hentning af optagelser. For eksempel skal det være tydeligt formuleret, om du selv eller en tillidsrepræsentant skal være til stede, når optagelserne fra dit bodycam skal ses igennem, understreger Martin Nielson. - Du skal have en sikkerhed for, at det ikke bliver brugt imod dig. Det handler også om beskyttelse af dig i henhold til GDPR-reglerne.

- Er der tale om strafbare forhold, f.eks. et overfald på en vagt, så skal optagelserne videregives til politiet. Husk i øvrigt altid at anmelde vold og trusler om vold til politiet inden for 72 timer.

Optagelserne slettes efter 2 minutter
Det er vigtigt at vide, at et bodycam kan være indstillet til 2 funktioner i forhold til optagelser.

Når kameraet er tændt, kan det optage hele tiden. Men det sletter hele tiden de optagelser, der er mere end 2 minutter gamle. Så ved en automatisk optagelse ligger der aldrig noget, der er mere en 2 minutter gammelt. Hvis du aktiverer kameraet manuelt, vil det naturligvis ikke slette optagelsen, og samtidig gemmes også sekvensen op til, at kameraet aktiveres. Det gør, at optakten til vold også bliver gemt.

- Hvis du som vagt bliver udsat for, at en person vil have optagelserne udleveret i henhold til GDPR, så er det ikke teknisk muligt, hvis kameraet er indstillet til automatisk sletning. Men uanset, om der er gemt optagelse eller ej, så henvis altid spørgsmål om GDPR til den GDPR-ansvarlige på din arbejdsplads, siger Martin Nielson.

Relaterede nyheder