22. okt. 2021

Securitas taber sag om bortvisning på grund af Facebook-like

Et opslag på Facebook kostede en vagt fra Securitas jobbet. Nu har han fået en erstatning på 114.750 kroner.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Securitas taber sag om bortvisning på grund af Facebook-like
Foto: Shutterstock

En vagt likede ved en fejl et opslag på Facebook og blev bortvist af Securitas uden forudgående advarsel, fordi virksomheden mente, at liket ikke var i overensstemmelse med deres værdigrundlag og etiske kodeks.

Fagforeningen og vagten mente ikke, at bortvisningen var berettiget, så derfor kørte fagforeningen en sag, som Securitas tabte.

En faglig voldgift besluttede, at vagten skal have en erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden på 114.750 kroner.

”Man kan ikke bare bortvise folk, blot fordi man ikke kan lide deres politiske holdninger eller adfærd på sociale medier, når der vel at mærke ikke er tale om racediskriminerende udsagn”, forklarer næstformand Robert Andersen fra VSL. ”I dette tilfælde var forseelsen ikke grov nok til en bortvisning. Der var alene tale om tilføjelse af en smiley til en andens opslag. Og vagten ændrede i øvrigt selv liket, da han opdagede, at det kunne være stødende, og det lagde opmanden også vægt på.”

Dommeren fandt ikke, at opslaget var en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kunne begrunde bortvisning uden en forudgående advarsel om brugen af sociale medier. Securitas henviste til tidligere opslag, som vagten havde lavet, men dem mente dommeren ikke kunne danne baggrund for bortvisning, da de var udtryk for et politisk synspunkt, og i øvrigt var de først fremlagt efter bortvisningen.

Stigning i bortvisninger
Sagen om Facebook-liket er en del af flere bordvisningssager fra Securitas.

”Afgørelsen slår fast, at arbejdsgiveren burde havde givet en mindre hård sanktion i form af en advarsel eller en opsigelse, men ikke en bortvisning,” siger Robert Andersen. ”Desværre ser vi flere og flere bortvisninger i vagtbranchen for små forseelser, og hvor virksomheden bortviser som en autoreaktion. Derfor følger vi hver enkelt bortvisning til dørs, og vi har flere bortvisningssager i gang for øjeblikket.”

"Securitas respekterer den enkeltes ret til ytringsfrihed og frihed til at udtrykke sin mening. ... Medarbejdere og samarbejdspartnere, der deltager i aktiviteter på sociale medier, som viser en tilknytning til eller henviser til Securitas, skal udvise en adfærd, som er i overensstemmelse med Securitas' værdier og politikker."
Securitas værdier og etiske kodeks

Pas på dig selv på sociale medier
Hvis du er bekymret for, om din arbejdsgiver kan komme efter dig for din adfærd på sociale medier, har fagforeningen et par gode råd til dig.

I forbindelse med sagen lagde dommeren vægt på, at den eneste forbindelse mellem vagtens opslag og Securitas er, at det fremgår af hans profil, hvor han er ansat, og at han tidligere har delt rekrutteringsopslag fra Securitas.

”Har du holdninger, som afviger fra arbejdsgiverens værdigrundlag, skal du være ekstra opmærksom på, om folk kan føle sig stødt af din adfærd på sociale medier,” råder Robert Andersen. ”Du har naturligvis din ytringsfrihed, også i forhold til politiske eller kontroversielle synspunkter. Men alligevel ser vi, at arbejdsgivere gennemtrawler sociale profiler hos medarbejdere, som de gerne vil af med. Tænk derfor over, hvad man kan se om dig, og hvad du lægger på eller liker på sociale medier.”

Gode råd om din profil:

  • Tænk på, at din arbejdsgiver kan kigge med på sin sociale profil
  • Undgå venskaber med chefer på sociale medier
  • Vær opmærksom på, hvilke dele af din profil der er offentlig
  • Vis ikke din arbejdsplads på din profil
  • Del ikke indhold fra din arbejdsplads, så man kan se din tilknytning

Læs mere her

Relaterede nyheder