08. dec. 2022

Er en vagtfunktionær omfattet af Funktionærloven?

VSL bliver ofte spurgt, om vagtfunktionærer er omfattet af funktionærloven.

Faglig
Billede til nyheden Er en vagtfunktionær omfattet af Funktionærloven?

Hvis ens stillingsbetegnelse indeholder ordet ”funktionær”, så er man vel funktionær, eller hvad?

Ja, det skulle man tro, men sådan er det ikke.

”Ordet vagtfunktionær er et gammelt udtryk. Det hed allerede sådan, da fagforeningen blev stiftet i 1903, og det er årsagen til, at vi hedder Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning,” siger Peter Jørgensen, som er formand for VSL.

”Men vagtfunktionærer er IKKE omfattet af Funktionærloven, og er dermed ikke funktionærer i lovens forstand.”

VSL’s overenskomst for vagtfunktionærer følger på mange områder reglerne i loven. For eksempel har vagtfunktionærer lange opsigelsesvarsler sammenlignet med mange andre brancher.

Vagtassistenter er omfattet af Funktionærloven
I modsætning til vagtfunktionærer er vagtassistenter på vagtcentraler omfattet af Funktionærloven via deres overenskomst.

”Det står ikke i loven, at vagtassistenter er omfattet af Funktionærloven. Men det står derimod i vagtassistenternes overenskomst, at de er omfattet af Funktionærloven. Det sikrer dem blandt andet et forlænget opsigelsesvarsel og ret til en godtgørelse ved afskedigelse efter mange års ansættelse,” forklarer Peter Jørgensen fra VSL.

Hvornår er man funktionær?

Funktionærloven blev indført i 1938.

Ifølge Funktionærloven er en funktionær:

  • Handels- og kontormedhjælpere, beskæftiget ved køb eller salg, ved kontorarbejde eller dermed ligestillet lagerekspedition.
  • Personer, hvis arbejde består i teknisk eller klinisk bistandsydelse af ikke-håndværks- eller -fabriksmæssig art, og andre medhjælpere, som udfører et arbejde, der kan sidestilles hermed.
  • Personer, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med udførelsen af andres arbejde.

Det er samtidig en betingelse, at man er ansat mere end 8 timer ugentlig.

Kilde: Retsinformation

Relaterede nyheder