08. dec. 2022

Problemet med deltid i vagtbranchen stiger

60% af alle ansatte i vagtbranchen er efterhånden ansat på deltid. Det er ikke godt for den enkelte vagt eller branchen.

Faglig
Billede til nyheden Problemet med deltid i vagtbranchen stiger
Robert Andersen, næstformand i VSL. Foto: Stefan Cavalieri

Der har altid været deltidsansatte i vagtbranchen, men de seneste år er andelen steget og steget.

”Da jeg i sin tid blev vægter, var der cirka 15% på deltid. Men i dag er deltidsansættelse mere almindeligt end ansættelse på fuld tid, hvor hele 60% er på deltidskontrakter. Det mest almindelige er kontrakter på 120 timer om måneden,” fortæller Robert Andersen, som er næstformand i VSL.

”Vi får dagligt henvendelser fra medlemmer, som har det problem, at de ikke kan få en kontrakt på fuld tid og dermed sikkerhed for en løn, de kan leve af.”

Når vagter bliver ansat på deltid, betyder det, at de kun kan regne med det antal timer, der står i deres kontrakt. Selvom de fleste af dem får flere timer på vagtplanen, kan de ikke vide, hvad næste måneds vagtplan byder på.

Samtidig står der i en del kontrakter, at vagten ikke må tage arbejde i et andet vagtselskab, så de er tvungne til at vente og se, om arbejdsgiveren giver dem flere timer måneden efter.

”Det betyder, at de får sværere ved at planlægge deres økonomi og at få lån i banken,” forklarer Robert Andersen. ”Det er naturligvis et stort problem, og det betyder, at mange forlader branchen igen. Ikke mindst fordi, de bliver stressede, fordi de hele tiden er bekymrede.”

Arbejder du mere? Måske har du ret til at få en ny kontrakt
Når VSL kører en sag for vagter med deltidskontrakter, kan fagforeningen se, at langt de fleste arbejder på fuld tid.

De fleste af dem havde ret til at få en ny kontrakt med et højere garanteret timetal, men kender ikke til deres rettigheder.

Vagtoverenskomsten indeholder nemlig en paragraf, som deltidsansatte kan bruge.

Det står i §1 stk. 5, at man har ret til at blive opnormeret, hvis man opfylder disse betingelser:

Dersom den deltidsbeskæftigede – når bortses fra ferieperioden (juni, juli, august) – har arbejdet mere end den ved ansættelsen garanterede månedsnorm i 3 måneder, reguleres månedsnormen i forhold hertil, såfremt vedkommende fremsætter anmodning herom.

”Det er derfor vigtigt, at man rejser kravet overfor sin arbejdsgiver, hvor man kræver at få ændret sin kontrakt, fordi man har haft flere timer over en 3-måneders periode.

Alt for få vagter benytter sig af denne ret, derfor vil vi klart opfordre til at gøre det og at få hjælp hos sin tillidsrepræsentant eller i VSL,” understreger Robert Andersen.

Mangel på vagter
Vagtbranchen har stor mangel på vagter. Alle selskaber søger arbejdskraft.

”Det kan virkelig undre mig, at arbejdsgiverne ikke kan se, at de selv er skyld i manglen på vagter. Hvis de ansatte vagterne på fuld tid, ville de få mange flere ansøgere og deres ansatte ville blive i jobbet og i branchen,” siger Robert Andersen.

Krav ved overenskomstforhandlingerne
VSL har rejst kravet om ret til fuld tid ved flere overenskomstforhandlinger.

”Vi har rejst kravet igen og igen, men arbejdsgiverne er slet ikke interesserede i at løse dette problem for branchen,” mener Robert Andersen. ”Når vi skal forhandle til foråret, rejser vi igen kravet, fordi det er så vigtigt for vores medlemmer, og fordi det efterhånden er et kæmpe problem i branchen.”

Relaterede nyheder