24. apr. 2023

Danavagt skal af med 295.000 kroner til 2 vagter

Det Faglige Hus mente ikke, at der var noget at komme efter, men VSL fandt brud på overenskomsten, som Danavagt nu har erkendt.

Faglig
Billede til nyheden Danavagt skal af med 295.000 kroner til 2 vagter
Robert Andersen, VSL. Foto: Stefan Cavalieri

To vagter blev så systematisk underbetalt, at den ene nu har fået 160.000 kroner og den anden 135.000 kroner efterbetalt fra Danavagt.

De store efterbetalinger skyldes især, at vagterne ikke får overtidsbetaling hos Danavagt. Det er i strid med overenskomsten. Vagterne har også fået for lidt i løn, når de var syge, og deres vagtplaner har været varslet for sent i forhold til reglerne i overenskomsten.

135.000 kroner for lidt på 1 år
Walid har kun været medlem af VSL i et år.

Derfor går hans lønkrav kun et år tilbage. VSL’s beregninger viste, at han har fået 135.000 kroner for lidt på det år.

Da han hørte, hvad VSL havde beregnet hans sag til, blev han meget overrasket:
”Det er meget. Bare på et år,” siger Walid. ”Jeg var dum, da jeg valgte ikke at være medlem af VSL.”

I stedet for VSL havde Walid været medlem af Virksom, fordi han har sin egen virksomhed ved siden af sit job som vagt. Men da han bad om hjælp til at få sin løn beregnet, var der ingen hjælp at hente hos Virksom.

”De sagde, at de ikke kunne lave en beregning for mig, fordi jeg var vagt og ikke funktionær,” forklarer Walid.

VSL fandt fejl for 160.000 kroner – Det Faglige Hus fandt ingen
VSL kunne se, at Murat havde 160.000 kroner til gode hos Danavagt.

Han har været medlem af VSL i 1 år, så derfor er kravet opgjort for 1 år.

Murat har været ansat hos Danavagt i 7 år, hvor han har været medlem af Det Faglige Hus.

Efter en snak med VSL blev Murat bevidst om, at der var noget helt galt med hans løn. Derfor kontaktede han Det Faglige Hus for at få et løntjek.

”Det Faglige Hus meldte tilbage, at alt var, som det skulle være. De mente i øvrigt ikke, at Danavagt havde overenskomst. Det mente de at kunne se på VSL’s hjemmeside. Da jeg insisterede på, at der altså er overenskomst, fordi det er et krav, når man er underleverandør til Netto, så forlangte Det Faglige Hus, at jeg skulle få en bekræftelse fra min chef på, at der var overenskomst. Det var da underligt, tænkte jeg. En fagforening skal da beskytte medlemmet og ikke virksomheden,” fortæller Murat.
”Der blev jeg helt klar over, at det var bedst at være medlem af VSL, og jeg ærgrer mig over, at jeg ikke har være medlem af vagternes fagforening hele tiden. Tænk, hvor mange penge jeg er gået glip af!”.

Murat havde også en grim oplevelse med sin arbejdsgiver, da han blev far. Hans kone gik over tiden, så da hun fødte, havde arbejdsgiveren sat ham på vagtplanen.

”Jeg skal jo have barsel nu, sagde jeg til ham, men så svarede han, at det var jo i forrige uge, hvor hun havde termin. Nu må du arbejde,” fortæller Murat.

16 dage efter fødslen fik Murats kone galdesten og måtte indlægges. Murat og den nyfødte blev medindlagt, men det kunne Danavagt slet ikke forstå.

”Det er da din kone og ikke dig, der er syg, sagde chefen. Jeg var dog nødt til at passe babyen og være der for min familie, men jeg fik ikke løn,” fortæller Murat.
”Så kontaktede jeg Det Faglige Hus, men de mente heller ikke, at Danavagt skulle betale mig løn, da det ikke var mig, der var syg, selvom jeg var indlagt med barnet. Senere fandt jeg ud af, at Danavagt havde søgt refusion hos kommunen for de dage, jeg var indlagt, selvom jeg ikke fik løn fra dem.”

Murat er nu stoppet hos Danavagt og har fået nyt arbejde som vagt et andet sted.

Find dig ikke i underbetaling
Danavagt har erkendt, at de har brudt overenskomsten, og at de skal betale Walid og Murat henholdsvis 135.000 kroner og 160.000 kroner.

Arbejder du hos Danavagt eller et andet vagtselskab og er medlem, er det helt oplagt at bede VSL om et løntjek i lyset af den netop afsluttede sag.

”Du skal aldrig finde dig i underbetaling,” slår Robert Andersen, næstformand i VSL fast. ”Meld dig ind i den rigtige fagforening fra starten. Det kan altid betale sig. Så sørger vi for, at du får den rigtige løn. Alt for mange føler, at de har behov for arbejdet. De er bange for at blive fyret eller at blive sat ned i timer, men der er mangel på vagter, så du skal ikke finde dig i at blive dårligt behandlet.”

Du kan altid tage fat i VSL, hvis du er i tvivl, om du får den rigtige løn.

”Vi kan tilbyde alle medlemmer et løntjek. Vi tager aldrig fat i arbejdsgiveren om din sag, uden det er aftalt med dig,” siger Robert Andersen. ”Det bedste er, når overenskomsten overholdes, og vi ikke behøver at køre sager. Når vi kører en sag for et medlem, som er i virksomheden, må arbejdsgiveren ikke afskedige eller straffe medarbejderen. Det er nemlig en organisationsfjendtlig handling, som vi også kan køre sag på.”

Udover efterbetalingen til vagterne skal Danavagt også af med en bod til VSL. En bod er en form for bøde, som skal betales, når en arbejdsgiver bryder overenskomsten.

”Det skal aldrig kunne betale sig for en arbejdsgiver at underbetale sine vagter,” siger Robert Andersen. ”Derfor er det også nødvendigt med bod, så arbejdsgiveren mærker konsekvenserne af at bryde overenskomsten.”

Læs også "Det faglige hus regner helt forkert" 

Gule fagforeninger kender ikke din overenskomst

Denne sag er endnu et eksempel på, at du bør være medlem af den fagforening, som forhandler din overenskomst.

  • De gule fagforeninger kan IKKE hjælpe dig.
  • Du har frit fagforeningsvalg, men det sikreste er at stå i den fagforening, som har overenskomsten for dit fagområde.
  • De gule kan ikke beregne, om din løn er korrekt, fordi det er kompliceret og kræver grundlæggende viden om overenskomsten. For vagter bl.a. viden om løn, tillæg, buffer, nedskrivning og meget mere.
  • De gule kender simpelthen ikke DIN overenskomst som vagt.

Relaterede nyheder