23. feb. 2024

Sådan gik generalforsamlingen i CASA1

Omkring 110 medlemmer deltog fysisk eller online til CASA1’s generalforsamling onsdag den 7. februar 2024. Læs hovedpunkterne her.

Forbundet
Billede til nyheden Sådan gik generalforsamlingen i CASA1
Mange var mødt op til generalforsamlingen i CASA1. Foto: Line Jakobsen

Tillidsrepræsentant for CASA1 Michael Eriksen bød velkommen, og forsamlingen valgte Peter Jørgensen, formand for VSL, som dirigent.

I bestyrelsens beretning fortalte Michael om de arrangementer, klubben havde holdt i 2023. Det var blandt andet blevet til en bådtur, bowling i DGI Byen, sommer- og julefrokost-arrangementer.

Michael opfordrede også til at huske at udfylde APV’en (ArbejdsPladsVurdering), da det er din mulighed som medlem for at komme med de ting, der kan være problematiske i arbejdsmiljøet. Hvis der kun er 66 %, der udfylder den, så kan ledelsen sige, at problemet ikke er så stort.

Pænt overskud på regnskabet
Regnskabet så fornuftigt ud med et pænt overskud. Derfor er der planer om at lave flere arrangementer i 2024, men som Michael sagde, så skal der også altid stå nogle penge tilbage, hvis der pludselig bliver behov for en ny kaffemaskine.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, og det blev besluttet, at kontingentet forblev uændret.

Valg til bestyrelsen
Der var 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år. Her kan du se bestyrelsens sammensætning:

 • Michael Eriksen (tillidsrepræsentant)

 • Stig Lauge Breiting (genvalgt)

 • Lillian Karaparaskevaidis (genvalgt)

 • Jeanne Kubert (nyvalgt)

 • Lars Thøgersen

 • Susan Bruus Hansen

 • Luise Gibler

Bestyrelses suppleant:

 • Vibeke Østergaard Hansen

Valg-/Bilagskontrollant:

 • Henning Svendsen

Godt samarbejde med VSL
Michael Eriksen har været tillidsrepræsentant i CASA1 siden 2019 og har alle årene haft tæt dialog med ledelsen. Blandt andet har han talt meget med dem om arbejdspresset og ventetidskravene. Desværre har han ofte følt, at han er blevet involveret på bagkant, og derfor har han også haft mere brug for at have VSL med ind over de seneste år. Han er meget glad for samarbejdet med VSL og med de andre tillidsrepræsentanter i lufthavnen.

Om medlemmerne i Københavns Lufthavne

 • Københavns Lufthavne er VSL’s største virksomhed med omkring 900 medlemmer og en høj organiseringsgrad.
 • Der er 4 klubber: CASA1, 2, 3 og Secor.
 • CASA1 har omkring 450 medlemmer. Af dem er der kun ca. 25, som ikke er medlem af VSL.

Relaterede nyheder