22. apr. 2024

Du skal have et ansættelsesbevis inden 7 dage

Reglerne for ansættelsesbeviser er skærpet, og det er ikke gratis for arbejdsgiver at smøle med ansættelsesbeviset.

Faglig
Billede til nyheden Du skal have et ansættelsesbevis inden 7 dage
Du skal have et ansættelsesbevis indenfor 7 dage fra ansættelsens start, ellers risikerer din arbejdsgiver at skulle betale en godtgørelse.

Du har krav på et ansættelsesbevis.

Når du får et nyt job, skal du have et ansættelsesbevis med det samme. Det gælder, uanset om du er månedslønnet, timelønnet, vikar, tidsbegrænset ansat, ansat med løntilskud eller funktionær. 

Medarbejdere, der arbejder i gennemsnit mere end 3 timer om ugen 4 uger i træk, har krav på at få et ansættelsesbevis.

Regler for godtgørelse

Går der mere end 7 dage fra din ansættelse starter, kan din arbejdsgiver risikere at skulle betale en godtgørelse, som i skærpede omstændigheder kan være høj. 

Hvis du ikke inden en uge har modtaget et ansættelsesbevis fra din arbejdsgiver, skal du gøre opmærksom på det, helst skriftligt, så du har dokumentation.

Højesteret har fastsat en række principper for fastsættelse af godtgørelse:

 • Almindeligt smøl koster som udgangspunkt 2.500 kroner, men kan blive lavere, hvis arbejdsgiver hurtigt får det på plads.
 • Hvis din nye arbejdsgiver ikke hurtigt får rettet op på fejlen, kan godtgørelsen blive helt op til 5.000 kroner. Og godtgørelsen kan hæves til 7.500 kroner, hvis det manglende ansættelsesbevis giver anledning til en tvist. 
 • I grovere tilfælde kan bøden fastsættes til 10.000 kroner eller højere, hvis ansættelsesbeviset ikke er i overensstemmelse med overenskomsten eller loven. 

Kontakt VSL
”I vagtbranchen ser vi desværre mange overtrædelser af reglerne om ansættelsesbevis. Er du medlem af VSL, kan vi hjælpe, hvis du ikke får det til tiden,” siger Robert Andersen, næstformand i VSL. ”VSL kan også tjekke dit ansættelsesbevis og se, om alt er, som det skal være.”

Det skal dit ansættelsesbevis indeholde

Ifølge ansættelsesbevislovens §2, stk. 2 skal din ansættelseskontrakt som minimum indeholde følgende:

 • Dit navn og adresse
 • Din arbejdsgivers navn og adresse
 • Hvilket sted eller hvilke steder du skal arbejde
 • Din stilling
 • Dine opgaver
 • Starttidspunkt
 • Sluttidspunkt, hvis dit job er tidsbegrænset
 • Opsigelsesvarsler både for dig og din arbejdsgiver
 • Løn + eventuelle tillæg og pension
 • Tidspunkt for udbetaling af løn
 • Ferie med løn eller feriepenge
 • Din normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Aftaler og overenskomster

Er der andre væsentlige vilkår for din ansættelse, skal de også stå i ansættelseskontrakten.

Læs mere om reglerne om ansættelse her

Relaterede nyheder