Generalforsamling

Her kan du læse om kommende generalforsamlinger hos VSL

Generalforsamlingen afholdes på Ramsingsvej 30, 2500 Valby.

Derfor sæt kryds den 29. april 2024 kl. 15 og kom og vær med til at sætte dit præg på arbejdet for det næste år.

Vi byder på lidt mad efter generalforsamlingen - se tilmelding længere nede.

Medlemmer af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening indkaldes hermed - i henhold til vedtægtens § 4, stk. 1 og 2 - til ordinær generalforsamling:

Dagsorden

  1. - Valg af dirigent
  2. - Valg af referent
  3. - Valg af stemmeudvalg
  4. - Bestyrelsens beretning
  5. - Kassereren fremlægger
  6. - Indkomne forslag
  7. - Valg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – ifølge vedtægtens § 4, stk. 8 - være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning

Traditionen tro byder VSL på lidt mad efter generalforsamlingen. Ønsker du at tilmelde dig spisning skal du sende en mail til vsl@forbundet.dk senest d. 22. april kl. 12 mrk. Tilmelding til spisning/GF

Rejsegodtgørelse

Husk, at hvis du bor udenfor det storkøbenhavnske område, kan du få dækket rejseomkostninger svarende til taksten for billigste offentlige transport.

Vi glæder os til at se jer

Bliv medlem af VSL