Den danske model

Den danske model er grundprincippet på det danske arbejdsmarked.

Udgangspunktet for den danske model er, at både arbejdsgivere og lønmodtagere tror på:

  • Tillid
  • Gensidig anderkendelse
  • Gensidig respekt

Hvad er ledelsesret?

Et grundprincip i dansk arbejdsliv er arbejdsgiverens ledelsesret. Den blev anerkendt helt tilbage i 1899.

Ledelsesretten samler sig særligt om følgende:

  • Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere
  • Fastansættelse af direktiver for arbejdets udførelse og placering
  • Udstedelse af ordensregler
  • Indførelse af kontrolforanstaltninger

Selv om ledelsesretten er placeret hos arbejdsgiveren, kan denne dog ikke udøve ledelsesretten helt uden indskrænkninger.

Både i lovgivningen og i de kollektive overenskomster er ledelsesretten gradbøjet, således at der i forskellig grad skal tages hensyn til medarbejdernes legitime interesser.

Vejen for en faglig sag.

Hvis du opdager en fejl i din løn, eller at overenskomsten ikke overholdes, at du bliver sagt op, bliver bortvist eller andet, så skal du kontakte din tillidsrepræsentant.
Tillidsrepræsentanten vil holde et møde med ledelsen for at få problemstillingen afklaret. Lykkes det ikke vil tillidsrepræsentanten overgive sagen til VSL sammen med et uenighedsreferat.

VSL vil anmode dit firma om et lokalt forhandlingsmøde. Hvis der heller ikke opnås enighed på dette møde, laves der igen et uenighedsreferat.

VSL vil herefter overdrage sagen til Serviceforbundet. Serviceforbundet vil bede om et mæglingsmøde i den relevante arbejdsgiverforening.

Hvis der stadig ikke opnås enighed, overdrager Serviceforbundet sagen til FH, som har sagen resten af vejen, enten til Arbejdsretten eller til faglig voldgift.

Du skal være forberedt på, at en sag der går hele vejen til Arbejdsretten eller til faglig voldgift, vil være meget lang tid under vejs.

Bliv medlem af VSL