Faglig klub

På en del arbejdspladser, under VSLs overenskomster, er der allerede oprettet faglige klubber.

For at kunne oprette en faglig klub, skal der afholdes en stiftende generalforsamling. Det er den lokale tillidsrepræsentant,  der indkalder til dette.

På den stiftende generalforsamling, skal der vælges en bestyrelse, sammensætningen ser typisk sådan ud:

Formand – som er tillidsrepræsentanten

Næstformand

Kasserer

2 bestyrelsesmedlemmer

1 bestyrelsessuppleant.

Hvis klubben gerne vil have flere bestyrelsesmedlemmer, er det ikke noget problem. Nogen klubber har for eksempel en valgt sekretær, som efter hvert møde sørger for, at referater fra møderne bliver skrevet og sendt til medlemmerne.

På den stiftende generalforsamling, skal der vedtages nogle vedtægter for klubben. VSL har nogle standardvedtægter liggende, som kan bruges som et udgangspunkt. Husk det er vigtigt, at vedtægterne er gennemgået af VSL, før den stiftende generalforsamling.

Det er en god idé, at give bestyrelsesmedlemmerne et større eller mindre ansvarsområde, som her deres interesse. På den måde vil noget af arbejdspresset bliver taget fra tillidsrepræsentanten. Men husk at det kun er tillidsrepræsentanten der er beskyttet af tillidsrepræsentantreglerne om opsigelse med mere.

Før I går i gang med oprettelses af faglig klub, så kontakt VSL, vi vil gerne hjælpe med det praktiske.

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her