Fag i VSL

Retsbetjent - Løn og arbejde

Er du retsbetjent, er VSL din fagforening. Vi kender din løn og din overenskomst.

Arbejder du som retsbetjent, er du omfattet af VSL’s organisationsaftalen for vagtfunktionærer i staten.

VSL forhandler derfor din løn og ansættelsesforhold og kan derfor hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, eller der opstår problemer på arbejdspladsen. 

Hvad tjener en retsbetjent?

Lønnen som retsbetjent består af en grundløn + kvalifikations- og funktionstillæg. Hertil kommer tillæg for arbejde i weekend o.l.

Hvad laver en retsbetjent?

En retsbetjent foretager adgangskontrol, herunder håndtering af scanningsudstyr, visitation af besøgende og eftersyn af tasker mv.

Opgaverne består i:

  • at bistå som sikkerhedsmedarbejder ved retsmøder, fogedretsmøder og lign.
  • at bistå fogederne som sikkerhedsmedarbejder ved udkørende fogedforretninger
  • at passe informationsskranker og telefonomstilling og post
  • at klargøre retssale, voteringslokaler og mødelokaler
  • at yde teknisk assistance i retssale samt support af rettens AV-udstyr

Hvordan bliver man retsbetjent?

For at blive retsbetjent skal du være over 18 år og have en ren straffeattest. 

Ledige job som retsbetjent bliver opslået på Domstolsstyrelsens hjemmeside www.domstol.dk/om-os/job

Hvilken uddannelse skal man have som retsbetjent?

Der er ikke noget formelt krav til uddannelse, når man skal ansættes som retsbetjent, men det er en fordel at tage AMU-kurset ”Grundlæggende Vagt” eller erhvervsuddannelsen som sikkerhedsvagt.

Din kontaktperson

Faglig sekretær Conni Lorentsen er din kontaktperson, når du arbejder som retsbetjent. Conni hjælper retsbetjente i hele landet. Conni kender alt til din overenskomst, så kontakt hende, hvis du har spørgsmål.
Person billede
Conni Lorentsen

Bliv medlem af VSL

VSL er den eneste rigtige fagforening for retsbetjente. Vi er eksperter i din løn, overenskomst og branche