09. jul. 2019

Må jeg arbejde mere end 13 timer i træk?

Svaret er nej. Desværre har din arbejdsgiver ikke altid styr på reglerne. Men Arbejdstilsynet slår fast, at der skal være 11 timers hvile inden for 24 timer. Og hvis din arbejdsgiver siger, at man kan fravige reglen, er det for det meste ikke korrekt.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Må jeg arbejde mere end 13 timer i træk?
Må jeg arbejde mere end 13 timer i træk? Foto: Shutterstock

Når du ser 24 timer tilbage – og her taler vi ikke om et døgn fra midnat til midnat, men reelt 24 timer – skal du have mulighed for at hvile i 11 timer. Dermed skal du ikke arbejde mere end 13 timer i træk.

Du skal have 24 timers fri inden for 7 døgn. De 24 timers fri begynder først efter 11 timers hvile. Regnestykket er således: 11+24 = 35 arbejdsfrie timer inden for 7 døgn.

Du skal ikke acceptere fravigelser fra reglen
- Jeg ser mange tilfælde, hvor arbejdsgiveren henviser til nogle undtagelser i reglerne om hvileperiode og fridøgn. Men det holder sjældent vand, siger arbejdsmiljømedarbejder Martin Nielson.

- I den forbindelse skal du huske, at en undtagelse ikke kan planlægges. Det skal være force majeure, altså noget uventet og vigtigt. Og der kan kun dispenseres fra reglerne én gang i forbindelse med, at personer eller store værdier er i akut fare.

- En anden vigtig regel om undtagelser er begrebet ”hvis ikke arbejdet kan tilrettelægges på anden måde”. Det betyder, at hvis det bare er et spørgsmål om at kalde flere folk ind eller planlægge arbejdet på en anden måde, så er betingelsen for undtagelse ikke opfyldt.

- Arbejdsmiljøloven indeholder bestemmelser om holddrift. Her skal du være opmærksom på, at hvis arbejdet kan tilrettelægges på ”lovlig måde”, så kan din arbejdsgiver ikke bare bryde 11-timers-reglen, understreger Martin Nielson

Et eksempel på en fravigelse
Det kan være nødvendigt at fravige hviletidsbestemmelserne. Her er et eksempel:

Hvis der er dårligt vejr på en boreplatform, og det ikke er sikkert at flyve med helikopter, så er undtagelsesbestemmelsen opfyldt, og mandskabets arbejdstid kan forlænges. Hviletidsbestemmelserne må fraviges, da det er nødvendigt for sikkerheden på platformen.

Må jeg arbejde mere end 13 timer i træk?

Nej, det må du ikke, for du skal have 11 timers hvile inden for 24 timer.

Kontakt din fagforening
Du skal ikke stiltiende acceptere din arbejdsgivers fejlfortolkning af reglerne om hvileperiode og fridøgn.

- I VSL er vi eksperter i reglerne om, hvornår du skal arbejde, og hvornår du skal hvile. Og vi kan henvise til Arbejdstilsynets bestemmelser og deres svar til os. Ring eller skriv til mig, hvis du er i tvivl, siger Martin Nielson.

Kontakt VSL på 36 14 11 11 og vsl@forbundet.dk

„Du skal ikke stiltiende acceptere din arbejdsgivers fejlfortolkning af reglerne om hvileperiode og fridøgn.“
Arbejdsmiljømedarbejder Martin Nielson i VSL.

Relaterede nyheder