26. apr. 2021

Statsansatte siger ja til OK21

De statsansatte i Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) har stemt JA til det generelle forlig på statens område. 81 pct. har stemt ja til OK21, og stemmeprocenten er 51,7 pct.

Faglig
Billede til nyheden Statsansatte siger ja til OK21

Formand for OAO-Stat Rita Bundgaard glæder sig over, at medlemmerne har stemt ja til forliget: ”Jeg er rigtig glad for, at medlemmerne klart har tilkendegivet, at de er tilfredse med det resultat, vi er kommet i hus med. Jeg tror, at det har været vigtigt for medlemmerne, at vi har sikret reallønnen, og at lønudviklingen kommer til at matche den private.”

Over de kommende tre år bliver de generelle lønstigninger, som alle får, forventelig lidt over 5 procent. Reguleringsordningen fortsætter uændret, og dette betyder, at lønudviklingen i staten kommer til at følge lønudviklingen i den private sektor.

Rita Bundgaard fortsætter: ”Vi har måtte forhandle og har opnået et resultat i en vanskelig tid med Corona. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at det er lykkedes at forbedre minipensionen og at få indført en seniorbonus.

Der er desværre også væsentlige emner, vi ikke fik med denne gang blandt andet afsættelse af midler til de enkelte organisationer, så der blev mulighed for at forhandle og indgå aftaler, der helt tæt på afspejler de enkelte personalegruppers særlige behov og problemstillinger.

Desuden afviste arbejdsgiverne også markant vores krav om en større fleksibilitet for den enkelte ansatte i en fritvalgsmodel i lighed med den ordning, der findes på det private område. Dette har bl.a. haft betydning for enkelte organisationers stillingtagen til forhandlingsresultatet i OAO.

Jeg ser frem til, at vi nu kan udmønte OK21, og at vi sammen med arbejdsgiverne får taget hul på de nye fælles aftalte indsatser om bl.a. et partnerskab om attraktive og bæredygtige statslige arbejdspladser, fælles analyse om lokal løndannelse og en opgradering af Samarbejdssekretariatet.

Sådan stemte de statsansatte medlemmer i VSL
Vagtfunktionærer Ja 82,727% - Nej 17,273%

Tjenestemænd Ja 96,124% - Nej 3,876%

”Vi er glade for det tydelige stemmeresultat fra medlemmerne i VSL,” siger Conni Lorentzen og Leif Jensen, som har forhandlet overenskomsten for VSL.

Flere andre fagforeninger under Serviceforbundet har forhandlet overenskomst for statens område. Samlet for Serviceforbundet var stemmeprocenten 47,469% som fordelte sig med Ja 89,573% - Nej 10,427%.

Om den nye overenskomst på statens område

Aftalen gælder fra 1. april i år og 3 år frem.

Mere i løn
Med overenskomsten er der aftalt en generel lønforbedring på 4,42 procent over de næste 3 år.

Derudover forventes lønnen at blive reguleret yderligere med 0.63 procent hen over overenskomstperioden, som følge af reguleringsordningen, hvor lønstigning i den private sektor har en afsmittende effekt på de statslige lønninger.

Lønnen stiger:

1. april 2021 med 0,80 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

1. oktober 2021 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

1. april 2022 med 1,19 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

1. oktober 2022 med 0,30 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

1. april 2023 med 1,48 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

1. oktober 2023 med 0,35 procent af den samlede faste løn pr. 31. marts 2021

Bedre vilkår for seniorer
I aftalen er der afsat midler til en styrket seniorindsats, herunder forbedring af pensionsvilkår.

En ny seniorbonus kommer til at give ansatte over 62 år en årlig bonus svarende til 0,8 procent af deres normale årsløn.

Den nye seniorbonus kan udbetales som almindelig løn, konverteres til ekstra pensionsbidrag eller gives som 2 årlige fridage.

Relaterede nyheder