22. nov. 2021

Firma ville have Emil til at tage vagter uden vagtkort, men det er ulovligt

Da Emil Frederiksen fik lovning på en stilling hos firmaet Vagtdivisionen ApS, ville de have ham i gang med det samme. Men han gjorde opmærksom på, at han skulle have sit vagtkort først og så stoppede dialogen brat. Et kæmpe problem, at firmaet ikke overholder reglerne, siger VSL’s næstformand Robert F. Andersen.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Firma ville have Emil til at tage vagter uden vagtkort, men det er ulovligt
Emil Frederiksen er fortsat vred over den behandling, han fik hos Vagtdivisionen APS

Det var en glad Emil Frederiksen, der fik tilbudt en stilling hos firmaet Vagtdivisionen ApS.

Han svarede straks ”ja tak” og sagde sit daværende job op, da han fik tilbuddet – både mundtligt og på skrift, og Vagtdivisionen ApS bad ham om at starte allerede om mandagen.

- Jeg måtte selv gøre opmærksom på, at vagtkortet nok ikke ville kunne nå frem til om mandagen, og at det derfor ikke ville være muligt for mig at arbejde på det tidspunkt, siger han.

Emil Frederiksen kender nemlig til reglen om, at man skal have sit lovpligtige vagtkort, før man starter på et vagtjob. Har man det ikke, overholder man ikke lovgivningen, og så er det ulovligt at udføre vagtopgaver.

Umuligt at få fat i firmaet

Efter at have kontaktet Vagtdivisionen ApS for at få et vagtkort, var det pludselig umuligt at få kontakt til dem på trods af, at han ringede til dem over flere dage op mod 30 gange på dagstidspunkter og skrev utallige mails. Jobbet blev aldrig til noget.

- Det, at de lover én et job, og så ikke en gang melder tilbage på ens henvendelser, siger mig, at det slet ikke fungerer derude. Der kan jo være mange gode grunde til, at stillingen ikke kunne blive til noget, men jeg fik ingen forklaring, siger Emil Frederiksen og fortsætter:

- Det her mærkelige nummer, som Vagtdivisionen lavede, får mig til at tænke, at hvis jeg skal blive i branchen gennem længere tid, skal jeg finde et sted, hvor der er rigtig meget styr på tingene, siger han.

Husk vagtkortet

Robert F. Andersen, der er næstformand i VSL, kan fortælle, at det ikke er første gang, der er problemer med firmaet Vagtdivisionen.

- Vi har desværre oplevet flere gange, at Vagtdivisionen ApS bruger vagter uden Vagt IDkort, men det er helt uacceptabelt, for det er et brud på lovgivningen, og den kender firmaet godt. Det gør alle vagter derimod ikke nødvendigvis, så de kan risikere at gøre noget ulovligt uden at vide det, siger han og fortsætter:

- Det er en svinestreg, når man giver folk lovning på et job, de pludselig ikke får, fordi de tillader sig at gøre opmærksom på, at de mangler et vagtkort. Dermed kan de også stå uden job, fordi de har sagt deres job op i troen på, at de har et nyt.

Derfor er det også vigtigt for ham igen og igen at understrege over for medlemmerne, at de skal huske vagtkortet, da firmaerne ikke altid gør det. Robert F. Andersen opfordrer også til, at man bruger sin fagforening til rådgivning om vagtkort samt kontrol af ansættelseskontrakter.

- Vi har medlemmernes ryg – også når det kommer til arbejdspladser, der forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest. Derfor kører vi også flere sager om året for medlemmer, der ikke får det, de har krav på, så det er vigtigt at huske at bruge os.

Husk at bruge VSL

Som medlem af VSL kan du få juridisk hjælp og rådgivning om blandt andet ansættelse, løn og overenskomst. Det samme gælder for rådgivning om arbejdsmiljø og arbejdsskader samt afskedigelse og problemer på arbejdspladsen.

Sådan er reglerne

Som ansat i et privat vagtfirma skal du kunne fremvise ren straffeattest og have det lovpligtige vagtkort, inden du starter i jobbet. Har du ikke det, er det ulovligt at udføre vagtopgaver. Ofte står der i ansættelseskontrakten, at reglerne i overenskomsten er gældende for ansættelsesforholdet, men har du ikke vagtkortet, må du ikke udføre vagtopgaver for virksomheden.

Det siger overenskomsten og loven

Brancheoverenskomst for Vagtselskaber § 1, stk. 1.
Ansættelse kan ske som fuldtidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. Enhver person skal forud for indgåelse af aftale om ansættelse fremvise ren straffeattest. Ansættelse er i øvrigt betinget af vedkommendes godkendelse efter reglerne i § 7 i Lov om vagtvirksomhed. Virksomheden skal senest en uge efter at aftale om ansættelse er truffet, indgive ansøgning om godkendelse.

Ansættelsen træder herefter i kraft snarest muligt efter, at godkendelsen foreligger, medmindre anden aftale er truffet mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Så længe ansættelsen ikke er trådt i kraft, kan enhver af parterne opsige den indgåede aftale fra dag til dag.

Lov om vagtvirksomhed § 7, stk. 1
Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.

Relaterede nyheder