21. feb. 2022

Går du glip af overtidsbetaling?

Nogle medlemmer går glip af en del overtidsbetaling hen over året, fordi arbejdsgiver fortolker holddriftsaftalen forkert. Få reglerne forklaret af næstformand Robert Andersen.

Faglig
Billede til nyheden Går du glip af overtidsbetaling?
Det kan være en hel del penge, du går glip af, hvis din arbejdsgiver fortolker holddriftsaftalen forkert.

VSL får en del henvendelser omhandlende, hvordan overtid skal håndteres. Men reglerne er ret klare: Al overtid skal udbetales ved månedens afslutning.

Vi hører ofte og ser, at virksomhederne indkalder en fuldtidsmedarbejder på en fridag og for eksempel giver vedkommende en 10-timers vagt. Problemet er, at den ansatte ikke ser lønnen for de 10 timer, da virksomheden benytter holddriftsaftalen – det vi i daglig tale kalder buffersystemet. (En vagtvirksomhed, der har tiltrådt brancheoverenskomsten, har ret til på norm timer at lave et udsving på op til 14 timer fordelt hen over 3 måneder).

Det er denne ret, vi tit ser virksomhederne bruge til at spare overtidsbetalingen. Men det er ikke en korrekt måde at fortolke overenskomsten på.

Du skal have løn + 50 procent oveni
Har du sagt ja til at hjælpe med en vagt inden for 8 dage på en fridag, skal du have din løn for de timer, du er indkaldt til + 50 procent oveni. Det er ikke ok, at din arbejdsgiver bruger disse timer til at opnå dine kontrakttimer.

Desværre er der nogle af vores medlemmer, der går glip af en del overtidsbetaling hen over året, ved forkert brug af holddriftsaftalen. Er du i tvivl, om din arbejdsgiver aflønner dig korrekt, kan du altid kontakte os.

Hvis du er deltidsansat
Er du ansat på deltid, har du først de samme rettigheder som fuldtidsvægter, når du har opnået 154,25 timer pr. måned (G4S 153,6 time). Her skal du også være opmærksom på, om din kontrakt er korrekt.

Har du som deltidsansat i de sidste 3 måneder arbejdet mere end de timer, din kontrakt lyder på, kan du bede om en opnormering af din kontrakt.

Her er et eksempel: Din kontrakt er på 100 timer. Du arbejder i november 120 timer, i december 110 timer og i januar 110 timer. Så har du lagt 340 timer (3 = 113,33 time). Og du vil derfor havde ret til at få en ny kontrakt med det korrekte antal timer. Arbejder du mere en 154,25 time pr. måned kan du bede om en fuldtidskontrakt.

Tal evt. med din tillidsrepræsentant om det. Er du ansat i en virksomhed uden en tillidsrepræsentant, kan du som medlem af VSL kontakte os, så hjælper vi gerne med at kontakte din arbejdsgiver, så det kan blive bragt i orden.

Relaterede nyheder