16. maj 2022

Bortvisninger bliver mere og mere udbredt

Hos VSL ser man en stigende tendens til, at arbejdsgivere tyer til bortvisninger frem for andre sanktionsmuligheder, hvis de mener, at en medarbejder har overtrådt reglerne. En helt forkert udvikling, der lugter af, at arbejdsgiverne kan slippe billigt, mener næstformand Robert F. Andersen.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Bortvisninger bliver mere og mere udbredt
Det er en billig løsning for arbejdsgivere at bortvise, mener VSL's næstformand. Foto: Shutterstock

Hans Laurids Madsen havde gennem mere end 20 år arbejdet som vagt i firmaet G4S, men da han begik en fejl, blev han bortvist. Den fejl var imidlertid ikke tungtvejende nok til at føre til en bortvisning. Han har med fagforeningens hjælp derfor vundet en sag over G4S og fået en dommers ord for, at han blev bortvist på et forkert grundlag (Læs artikel om Hans her). Men Hans Laurids Madsen er langt fra det eneste af VSL’s medlemmer, der oplever at blive bortvist . Faktisk sker det oftere og oftere, fortæller næstformand i VSL Robert F. Andersen.

- Vores oplevelse er, at virksomheder i stigende grad skiller sig af med medarbejdere ved at bortvise dem i stedet for at afskedige dem på almindelig vis eller benytte sig af andre sanktionsmuligheder. Og vi er overbeviste om, at det som oftest handler om kroner og ører, siger han.

En billig løsning for arbejdsgiver
Når en arbejdsgiver vælger at bortvise en medarbejder frem for at benytte sig af andre sanktionsmuligheder, er det nemlig en billig løsning, forklarer Robert F. Andersen. For med en bortvisning skal medarbejderen stoppe med det samme, mens medarbejderen derimod har en periode med løn, feriepenge og pension, hvis de bliver fyret. Andre sanktionsmuligheder er fx mundtlige og skriftlige advarsler.

Hvis en bortvist medarbejder vælger at gå til fagforeningen og får rejst sin sag, kan det føre til en erstatning til medlemmet. Det gjorde det fx i Hans Laurids Madsens tilfælde. Men
selvom et bortvist medlem og fagforeningen vinder en sag, der fører til en erstatning, kan det stadig være en fordel for en virksomhed at ty til bortvisninger, siger Robert F. Andersen. Det er nemlig langt fra sikkert, at du kan beholde hele den erstatning, du eventuelt får, fordi din løn under den opsigelsesperiode, du ville have haft i tilfælde af en ”normal” fyring, skal modregnes. 

- Langt de fleste mennesker går ud og leder efter et job med det samme, når de er blevet bortvist. Og den løn, de tjener i perioden, indtil der er faldet dom om en erstatning, skal fratrækkes det beløb, som arbejdsgiver skal betale i erstatning. Det vil sige, at firmaet kan ende med at skulle betale et småbeløb, idet sagerne ofte tager lang tid at få afgjort, fordi de skal igennem flere instanser. 

Fagforeningen vil gå langt
Det fagretslige system er bygget på den måde, at der er mange sanktionsmuligheder, men idet man hos VSL oplever, at arbejdsgiverne behandler medlemmerne hårdere ved at bortvise frem for at benytte sig af andre sanktionsmuligheder, skruer de også selv op for volumen, siger næstformanden.

- Vi tager alle bortvisningssager dybt alvorligt og vil gå rigtig langt.

Han peger samtidig på, hvad han mener, er årsagen til stigningen i antallet af bortvisninger:

- Vi hører tit, at arbejdsgiverne er blevet vejledt af arbejdsgiverforeningerne i de her sager, og det er jo en helt vanvittig udvikling, som vi vil gøre alt for at få arbejdsgiverne til at forstå, er forkert. Derfor kommer vi også til fortsat at kæmpe for ordentlige vilkår for vores medlemmer, siger han.

Relaterede nyheder