24. apr. 2023

Er du på deltid: Sådan får du flere timer på kontrakten

Deltidsansatte vagter på vagtoverenskomsten har ret til at kræve en ny kontrakt med flere garanterede timer, når de reelt arbejder mere end timerne i kontrakten.

Faglig
Billede til nyheden Er du på deltid: Sådan får du flere timer på kontrakten

Arbejder du som vagt på en deltidskontrakt, kan du kræve en ny kontrakt på flere timer.

I dag er de fleste vagter ansat på deltid.
Selvom vagterne ønsker fuld tid, er kontrakter på 120 timer det mest almindelige, når en vagt bliver ansat.

Men oftest er der flere timer på vagtplanen, så vagten ender med at arbejde på fuld tid.

Gælder det også dig, så skal du kræve at få en ny kontrakt, hvis du har arbejdet mere, end du er sikret i kontrakten i en periode på 3 måneder eller mere.

Måske har du ret til en kontrakt på fuld tid, hvis du har arbejdet på fuld tid de seneste 3 måneder.

Du kan bruge paragraf 1 stk. 5 i Vagtoverenskomsten, som giver dig ret til at blive opnormeret, hvis du opfylder disse betingelser:

§1 stk. 5

Dersom den deltidsbeskæftigede – når bortses fra ferieperioden (juni, juli, august) – har arbejdet mere end den ved ansættelsen garanterede månedsnorm i 3 måneder, reguleres månedsnormen i forhold hertil, såfremt vedkommende fremsætter anmodning herom.

Du skal ikke forvente, at din arbejdsgiver selv vil ændre din kontrakt, så du får flere timer. Du skal selv være aktiv og gøre opmærksom på din ret.

I overenskomsten står der, at du skal fremsætte anmodning om at få reguleret din månedsnorm.

Det skal du gøre for at få en ny kontrakt:

  1. Gem dine timesedler og lønsedler, så du kan dokumentere, at du arbejder mere end timerne i din kontrakt. Husk, at ekstra timer i juni, juli og august ikke tæller med.
  2. Tag fat i din tillidsrepræsentant eller VSL, så I sammen kan gennemgå din dokumentation og dit krav til arbejdsgiveren.
  3. Send en mail til din arbejdsgiver, hvor du kræver at få ændret din kontrakt.
  4. Hvis du får afslag, skal du tage fat i din tillidsrepræsentant eller VSL, så de kan hjælpe med at få den nye kontrakt på plads.

Da de ekstra timer i sommermånederne juni, juli og august ikke tæller med, er det en god ide, at lave din opgørelse inden den 15. maj.

Læs også:
Problemet med deltid i vagtbranchen stiger 

Relaterede nyheder