23. okt. 2023

Hvor bliver vagtoverenskomsten af?

Måske har du undret dig over, at den nye vagtbrancheoverenskomst og overenskomsten for vagtassistenter endnu ikke er renskrevet og færdig?

Faglig
Billede til nyheden Hvor bliver vagtoverenskomsten af?
Robert Andersen, næstformand i VSL. Foto: Stefan Cavalieri

Forklaringen er, at vi ikke kan blive enige med arbejdsgivernes organisation, DI, om, hvordan normen skal opskrives, samt indførelse af betalingen for dette i forbindelse med, at store bededag forsvinder.

Overenskomsten blev forhandlet i foråret og godkendt ved afstemning. Det betyder, at der er en klar aftale om lønstigninger m.m., men når resultatet af forhandlingerne skal skrives ind i overenskomsten, kan der opstå uenighed om, hvordan aftaler skal tolkes. Det sker i forbindelse med renskrivning af overenskomsten.

Store bededag giver problemer
”Vi er stort set i hus med renskrivningen, men DI ønsker, at normen skal opskrives på grund af regeringens fjernelse af store bededag, selvom det ikke har været en del af overenskomstforhandlingerne,” fortæller Robert Andersen, som er næstformand i VSL. ”Alle helligdagene har i sin tid været med til at nedskrive normen fra 160,33 timer om måneden til 154,25 timer om måneden, så det er naturligt, at månedsnormen skal opskrives, mener DI.”

Til gengæld for fjernelsen af store bededag skal alle have en stigning på 0,45% på den ferieberettige løn. Det er her, VSL ikke kan opnå enighed med DI.

DI ønsker, at virksomhederne blot skal følge loven, der beskriver dette.

VSL ønsker derimod, at det bliver skrevet ind i overenskomsten, så alle virksomheder kan se, hvordan de skal lønne deres ansatte.

”Vi vil have det skrevet ind i overenskomsten, så det er helt tydeligt, hvordan man skal lønnes. Bliver det ikke skrevet ind, forudser vi en lang række misforståelser og faglige sager for medlemmer, som går glip af 0,45% af lønnen,” siger Robert Andersen fra VSL.

Advokater i Serviceforbundet og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, meddeler, at vi ikke kan komme udenom loven, og opskrivning skal finde sted, derfor er det vigtigt for VSL, at begge konsekvenser i loven indskrives i overenskomsten.

Derfor er der gået en del tid med korrespondance mellem VSL og DI, og vi er endnu ikke enige.

Du må vente lidt endnu
Du må derfor vente lidt endnu, inden vi kan sende dig den nye vagtbrancheoverenskomst og overenskomsten for vagtassistenter.

Vi sender mail ud til alle medlemmer, som arbejder under de 2 overenskomster, når overenskomsten er renskrevet.

”VSL har stor forståelse for de gener, det medfører, at renskriften endnu ikke er klar, og håber, at I har tålmodighed for, at vi fortsat kæmper for at få stigningen i lønnen indført i overenskomsten,” siger Robet Andersen. ”DI rejste først kravet efter forhandlingerne, og dermed er de med til at forsinke renskrivningen af overenskomsten, når de efterfølgende rejser det.”

Relaterede nyheder