22. feb. 2024

Sådan registrerer og undersøger I ulykker på arbejdspladsen

Gode råd, værktøjer og metode til registrering og undersøgelse af ulykker og nærvedulykker på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Sådan registrerer og undersøger I ulykker på arbejdspladsen
Det er vigtigt at forebygge ulykker.

For at forebygge ulykker er det vigtigt at kunne tage ved lære af tidligere ulykker og nærvedulykker.

Derfor bør I finde ud af, hvorfor det gik galt. Ved at finde årsagen eller årsagerne til ulykken eller nærvedulykken kan I nemlig forebygge, at noget lignende sker igen, og på den måde forhindre, at en af jer en dag kommer alvorligt til skade.

For en vagt kan en arbejdsulykke få store omkostninger både personligt, arbejdsmæssigt og økonomisk. Det er derfor vigtigt, at I tager forebyggelsen af ulykker alvorligt.

Alle virksomheder er forpligtet til at arbejde aktivt med forebyggelse. Derfor opfordrer VSL alle vagtvirksomheder til at bruge de værktøjer og registreringsskemaer, som BFA Service har udviklet.

”Ideelt set burde alle de risikable forhold være blevet kortlagt i jeres arbejdspladsvurdering (APV) og taget hånd om i en handleplan. I praksis kan en APV dog ikke forudse enhver farlig situation, og det er derfor vigtigt for jeres sikkerhed, at I også løbende holder øje med, om der opstår farlige situationer, og at I tager de fejl og mangler, I opdager, alvorligt og handler på dem. En måde at gøre dette på er ved at lære af ulykker og nærvedulykker,” siger Martin Nielson som er Arbejdsmiljøkonsulent i VSL.

”Det er altid arbejdsgivers ansvar at sikre, at arbejdet kan udføres fuldt ud sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det står i arbejdsmiljøloven,” understreger Martin Nielson, som hjælper VSL’s medlemmer med at søge erstatning, når de har været ude for en arbejdsskade.

Se video om registrering og forebyggelse af ulykker og nærvedulykker her:

Snublende nær

På www.bfa-service.dk/360 finder du blandt andet skema til ulykker, notatsedler og gode råd.

Gode Råd

Ved alvorlige ulykker:

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp
 • Tilkald hjælp på 112
 • Giv almindelig førstehjælp og tal med den tilskadekomne
 • Tilkald Arbejdstilsynet, inden forholdene omkring ulykken ændres
 • Tal med alle vidner
 • Tag et billede eller tegn en skitse af ulykkesstedet
 • Gå i gang med at udfylde skemaet til undersøgelse af ulykker og gør det færdigt senest næste dag
 • Få den tilskadekomne til at forklare mere, når han/ hun er tilbage. Tag evt. på hospitalet eller på hjemmebesøg

Ved mindre alvorlige ulykker:

 • Tal kort med den tilskadekomne
 • Send den tilskadekomne til undersøgelse på skadestue eller hos læge
 • Tilkald eventuelt Arbejdstilsynet
 • Tal med alle vidner
 • Tag et billede eller tegn en skitse af ulykkesstedet
 • Gå i gang med at udfylde skemaet til undersøgelse af ulykker og gør det færdigt senest næste dag

Anmeldelse af arbejdsskader
I Arbejdsskadesikringsloven §31 står der: Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en arbejdsulykke.

Arbejdsulykker uden sygefravær skal også anmeldes, hvis der er udsigt til for eksempel medicin- og behandlingsudgifter, varigt mén og erhvervsevnetab.

Undgå fejl og misforståelser. Send altid præcis hændelsesforløb, tid og sted til arbejdsgiver. Skadelidte skal modtage kopi af anmeldelse i digital post.

Relaterede nyheder