Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Hvordan skal du håndtere vold og trusler?

Vold på arbejdspladsen er et reelt problem

Vidste du at, over 25% af alle voldsovergreb i Danmark sker på arbejdspladsen?

Vold er aldrig et individuelt problem, og derfor er forebyggelse af vold også et fælles anliggende for arbejdspladsen. Vold dækker i lovgivningen over både fysisk vold i form af angreb mod legemet og psykisk vold i form af trusler og anden krænkende adfærd, herunder chikane.

Sådan forebygger du vold og trusler

Loven siger:

Vold og trusler skal forebygges. Kan en særlig risiko for vold ikke imødegås, må du ikke arbejde alene. Her kan du læse bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø §29.

Hvis der er risiko for arbejdsrelateret vold, skal arbejdsgiveren løbende:

  • Vurdere, hvor og hvornår der er risiko for voldsepisoder.
  • Vurdere, hvem der kan blive udsat.
  • Vurdere, hvilke typer af vold der kan være tale om, og hvor alvorlige voldsepisoderne kan være.
  • Reducere forekomsten og alvorligheden af voldsepisoder mest muligt.
  • Instruere og oplære ansatte og ledere i, hvordan de i forbindelse med arbejdet forebygger og håndterer voldsepisoder.
  • Træffe foranstaltninger om førstehjælp i situationer, hvor der er særlig risiko for voldsepisoder i arbejdstiden.
  • Evaluere forebyggelsen efter voldsepisoder.

Vold og trusler skal anmeldes

VSL opfordrer til, at alle kriminelle forhold, du udsættes for på din arbejdsplads, bliver anmeldt til Politiet og som arbejdsskade. Vær opmærksom på at vold og trusler skal anmeldes til Politiet indenfor 72 timer, for at få erstatning efter offererstatningsloven.

Er du i tvivl om dette så kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller ring til VSL 36 14 11 11.

Du kan læse mere om 

Arbejdsrelateret vold og trusler på og udenfor arbejdspladsen er beskrevet i bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om vold

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til det psykisk arbejdsmiljø