17. apr. 2019

Ringe sikkerhed og social dumping i DR

Gennem mere end et år har VSL forsøgt at få svar fra DR om ulovlig brug af eventfirma til vagtopgaver. Nu rejser VSL sagen politisk.

Politik
Billede til nyheden Ringe sikkerhed og social dumping i DR
Foto: Shutterstock

Når der er store arrangementer og koncerter i DR-byen, bliver opgaver som tjek af tasker og andre egentlige vagtopgaver ofte løst af eventfirmaet ConCom. ConComs personale er ikke vagtudannet og får ikke overenskomstmæssig løn, men bliver i stedet aflønnet med honorarer.  DR bruger til dagligt det overenskomstdækkede vagtfirma COOR Service Management, men bruger eventfirmaet ConCom til alle koncerter der afholdes. VSL har over flere år forgæves forsøgt at tegne overenskomst med ConCom. Senest i foråret 2019, men desværre uden held. 

Derfor har VSL forsøgt at få DR i tale om brugen af eventfirmaet til vagtopgaver. I over et år har VSL forgæves kontaktet DR igen og igen, men uden at DR har svaret på henvendelsen.

”Vi har igennem længere tid forsøgt at få en samtale med DR, men de svarer simpelthen ikke på vores henvendelser”, forklarer Robert Andersen, næstformand i VSL. ”Det bekymrer os, at DR lukker øjnene for muligt ulovligt vagtarbejde ved store koncerter og arrangementer i DR-byen”. 

Sikkerhedsrisiko
”Eventfirmaer må gerne tjekke billetter uden at have den lovpligtig vagtuddannelse, men egentlige vagtopgaver kræver vagtuddannelse og ren straffeattest. Det er skræmmende, at DR blindt accepterer social dumping og er villige til at løbe så stor en sikkerhedsrisiko”, siger næstformanden Robert Andersen.

”Til store arrangementer i DR-byen er mange samlet, og der er behov for sikkerhed i Danmarks største mediehus. Jeg tror, at alle licensbetalere forventer, at DR bruger et godkendt vagtfirma, hvor man ved, at alle de ansatte har ren straffeattest og modtager en anstændig løn”.

ConCom er også tavse
VSL har også flere gange kontaktet ConCom med krav om overenskomst, men virksomheden, som er ejet af Roskilde Festivalen, svarer ikke. 

”Vi har rejst krav om overenskomst overfor virksomheden flere gange - senest i efteråret 2018.”, fortæller Robert Andersen, som tilføjer ”ConCom har for nyligt skiftet navn til RF Experiences.”.

ConCom skriver på sin hjemmeside concomsafety.com: ”Personalet er freelance medarbejdere som alle arbejder i ConCom Safety fordi de har et ønske om at levere kvalitet og sikre events. Profilen for personalet er kompetente og kundevenlige medarbejdere, der ved hvad de arbejder med og har gode egenskaber til at levere den stemning som kunden ønsker. De er primært omkring trediverne, men der er en stor aldersvariation i gruppen, ligesom baggrunden varierer fra kontorfolk til direktører og sygeplejersker til lagerfolk.”

”Vagtopgaver skal løses af uddannede vagter og ikke direktører og sygeplejersker”, slår Robert Andersen fast. ”For at blive vagt skal man have ren straffeattest og havde taget vagtuddannelsen. Det er et krav, at vagtvirksomheder skal have autorisation, når de arbejder med beskyttelse af personer, som der er tale om i DR-byen”. 

„Vi skal tage sikkerheden meget seriøst. Ligesom der selvfølgelig skal være ordnede lønninger og arbejdsforhold, når man arbejder for Danmarks Radio.“
Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet

Sagen bliver rejst i Folketinget
VSL har rejst sagen overfor en række politikere, som godt kan se problemet. ”Vi skal tage sikkerheden meget seriøst. Ligesom der selvfølgelig skal være ordnede lønninger og arbejdsforhold, når man arbejder for Danmarks Radio. Jeg har derfor bedt kulturministeren om en redegørelse – både omkring den lovpligtige vagtuddannelse og omkring ministerens holdning til at efterleve de arbejdsklausuler som er udsendt af Beskæftigelsesministeriet”, siger Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet (S).

VSL vil følge op på sagen i næste nyhedsbrev.

Relaterede nyheder