17. jun. 2019

Tag altid tillidsrepræsentant eller fagforening med til en tjenstlig samtale

Vidste du, at du skal indkaldes skriftligt til en tjenstlig samtale, og at indkaldelsen skal indeholde en begrundelse? Og vidste du, at din TR eller repræsentant for fagforeningen må være med som bisidder og kan gøre indsigelser under samtalen? Her er gode råd til dig. Du skal nemlig ikke finde dig i hvad som helst, heller ikke selv om du er trådt ved siden af.

Faglig
Billede til nyheden Tag altid tillidsrepræsentant eller fagforening med til en tjenstlig samtale
Kender du dine rettigheder er ved en tjenstlig samtale? Foto: Shutterstock.

Arbejdsgiveren har ikke ret til bare at kalde en medarbejder ind på sit kontor og give vedkommende en mundtlig eller skriftlig advarsel.

- Hvis der er tale om et forhold, som arbejdsgiver mener berettiger til en advarsel, så skal medarbejderen indkaldes skriftligt. Medarbejderen har ret til at vide, hvad det er for en form for samtale, og hvad begrundelsen for samtalen er, siger formanden Peter Jørgensen.

En tillidsrepræsentant er bedre at have med end en kollega
For nogle kan det føles trygt at have en kollega med som bisidder til en tjenstlige samtale. Det er dog vigtigt at huske på, at kollegaen ikke har ret til at gøre indsigelser.

- Det vigtigste er, at man ikke sidder der alene. Vi anbefaler at tage tillidsrepræsentanten med, hvis der er sådan en på arbejdspladsen. Ellers kommer vi fra fagforeningen. Både TR og fagforeningen har ret til at gøre indsigelser undervejs i samtalen, og det har en kollega ikke, understreger Peter Jørgensen.

- Du skal også vide, at du har ret til at bede om en pause undervejs i samtalen, hvis du er meget berørt af den, eller du har behov for at vende nogle ting med tillidsrepræsentanten.

Man kan ikke samle til bunke
En anden vigtig ting er, at ledelsen ikke kan samle en masse ting sammen og bruge det i begrundelsen for at give en advarsel undervejs i den tjenstlige samtale.

- Advarslen skal gives for et klart og præcist forhold. Lederen kan godt påpege en række andre ting, men selve advarslen skal gives for et bestemt forhold.  

Vi anbefaler, at en advarsel er tidsbegrænset.

– Hvis man får en advarsel, så skal det jo ikke være en livstidsdom. Derfor bør en advarsel være tidsbegrænset til for eksempel 3 eller 6 måneder.

Bed om et notat af den tjenstlige samtale
- Det er bedst, hvis der laves et notat umiddelbart efter samtalen, så du går ud med referatet i hånden eller får det kort tid efter. Din TR kan tjekke, om det, der blev aftalt, også står i notatet. Det er især vigtigt, hvis der er tale om en tjenstlig samtale, der ender med en advarsel eller en afskedigelse.  

- Hvis du bliver bedt om det, har du pligt til at kvittere for modtagelsen af notatet. Er du ikke enig i, hvad der står i notatet, skal det skrives på notatet sammen med din underskrift. Du kan også skrive din egen forklaring og få den lagt på sagen.

Vi anbefaler en handleplan
Selv om en tjenstlig samtale er ubehagelig, så kan den også bruges til at rette op på nogle ting. Det kan en handleplan hjælpe med.

- I en handleplan kan man aftale noget og følge op på det. Har man været sygemeldt, kan der for eksempel laves aftaler om, at medarbejderen flyttes til et andet og mindre belastende område på arbejdspladsen.

Gode råd, hvis du skal til en tjenstlig samtale

  1. Bed om at få indkaldelsen på skrift
  2. Tjek, at indkaldelsen er præcist begrundet
  3. Bed om at få tid til at finde en bisidder. Det har du krav på
  4. Brug din tillidsrepræsentant eller fagforening som bisidder
  5. Bed om at få et referat, som også indeholder dine synspunkter
  6. Husk, at alle begår fejl. Din fagforening er til for at hjælpe dig

Relaterede nyheder