25. maj 2020

Sådan opdagede et medlem, hvor vigtigt det er at have et vagtkort

VSL har lagt en civil sag an mod Control N’ Security ApS (CNS) og har politianmeldt virksomheden for at ansætte vagtfolk uden vagtkort.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Sådan opdagede et medlem, hvor vigtigt det er at have et vagtkort
Det er vigtigt at have det lovpligtige vagtkort, så fagforeningen kan hjælpe bedst muligt. Foto: Shutterstock

Måske har du en kollega, som arbejder med vagtopgaver, selvom han eller hun ikke har et vagtkort. Et medlem, der var ansat hos CNS, er en af de kolleger. Han havde sådan set ikke set det som noget problem, og tilsyneladende havde hans arbejdsgiver – Control N’ Security ApS (CNS) - det lige sådan. Men så opdagede medlemmet, at han ikke fik udbetalt den løn, han havde krav på og gik til fagforeningen.

- VSL har anlagt en civil sag mod CNS, da vores medlem ikke har et vagtkort og ikke fik udbetalt den korrekte løn. Ved at anlægge en civil sag håber vi, at vi på den måde kan skaffe den manglende løn til medlemmet. Vi har også politianmeldt virksomheden, for det er virksomheden, der skal sørge for, at de ansatte vagter har et vagtkort, siger næstformand i VSL, Robert F. Andersen

Det manglende vagtkort
Medlemmet var ikke selv opmærksom på, at han skulle have det lovpligtige vagtkort. Men det blev han, da han kontaktede VSL.  

- Hvis man ikke har et vagtkort, er det ulovligt at udføre vagtopgaver for et privat vagtfirma, fortæller Robert F. Andersen. Og hvad mange medlemmer ikke ved, så er man ikke omfattet af brancheoverenskomsten, hvis man ikke har et vagtkort. Faktisk er man kun omfattet af det, der står i ens ansættelseskontrakt.

- Det kan få alvorlige konsekvenser for det enkelte medlem, for det betyder, at vi ikke kan føre en eventuel sag til fagretslig behandling i Arbejdsretten, men må anbefale medlemmet at køre sagen gennem det civilretslige system, oplyser Robert F. Andersen. Han tilføjer, at dette gælder for alle vagter, både dem, der er medlem af VSL, og dem, der ikke er medlem af VSL.

- I det civilretslige system er der også en risiko for, at man ikke vinder sagen, og man kan derfor komme til at stå med en regning for sagsomkostninger til både sig selv og til modparten. Det kan blive en dyr affære, advarer han. Medlemmer af VSL kommer dog ikke selv til at betale sagens omkostninger. De er dækket af medlemskontingentet.

- Jeg vil derfor anbefale alle vores medlemmer at sikre sig, at vagtkortet er på plads. Jeg vil også anbefale alle at fortælle eventuelle kolleger uden vagtkort, hvad konsekvensen kan være. Vi har rigtig svært ved at hjælpe på den bedst mulige måde, hvis man som medlem ikke selv opfylder betingelserne i overenskomsten.

Sådan starter historien
Medlemmet og et par andre kolleger kontaktede VSL for at få gennemgået deres lønsedler. VSL kunne straks se, at de ikke fik den løn, de skulle have efter overenskomstens bestemmelser.

Havde flere forskellige funktioner
- Vi kontaktede CNS for at få rettet op på disse ting, og på baggrund af vores henvendelse lavede CNS derfor straks en ansættelseskontrakt til medlemmet, fortæller næstformand i VSL Robert F. Andersen.

- CNS havde forskellige forklaringer på, hvorfor der ikke var afregnet den løn, der skulle. Blandt andet var en af begrundelserne, at medarbejderne blev brugt i flere forskellige funktioner som både dørmand og vagtmand. Ja, selv rengøring bruger de deres ansatte til. CNS har 2 virksomheder. De ansatte bliver brugt i begge firmaer, både som vagter og som dørmænd. Det er derfor vigtigt, at man sikrer sig, at ens ansættelseskontrakt stemmer overens med CVR-nummeret på de lønsedler, som der betales løn fra. Dette har Control N’ Security/CNS et meget afslappet forhold til.

Tidsbegrænset ansættelse
Medlemmet fik sin kontrakt og underskrev den straks, men opdagede i farten ikke, at han her samtidig skrev under på sin egen opsigelse. I kontrakten var der nemlig tilføjet en udløbsdato. Han stod derfor pludselig med en tidsbegrænset ansættelsesaftale.

VSL sender sagen videre
Sagen gik videre med Serviceforbundets advokat, og da medlemmet ikke havde det lovpligtige vagtkort, var han ikke omfattet af overenskomsten. Sagen kunne derfor ikke sendes videre til Arbejdsretten, hvilket ellers er den sædvanlige procedure i sager om stridigheder om overenskomsten i arbejdsforhold.  

Dermed måtte sagen køre som en civil retssag. Den er ikke afgjort endnu. Af samme grund er medlemmets navn ikke oplyst i artiklen.

Sørg for at få en ansættelseskontrakt og et vagtkort
- Der findes op imod 500 små vagtfirmaer i Danmark. Nogle af disse har helt styr på reglerne, men mange af dem har enten ikke styr på reglerne for deres vagtfirma og for deres ansatte, eller er ligeglade, forklarer næstformanden.

- Det er sjældent, at politiet beder om at få lov til at se vagtkortet, hvis de bliver kaldt ud til hændelser, hvor en vagt er til stede. Derfor har firmaer, der tager lidt let på tingene, ret frit spil i branchen, slutter Robert F. Andersen.

Sådan er reglerne

Som ansat i et privat vagtfirma skal du kunne fremvise ren straffeattest. Og så skal du altså have det lovpligtige vagtkort, inden du starter i jobbet.

Hvis du ikke har det lovpligtige vagtkort, overholder du principielt ikke lovgivningen, og så er det ulovligt at udføre vagtopgaver.

Ofte står der i ansættelseskontrakten, at reglerne i overenskomsten er gældende for ansættelsesforholdet, men har du ikke vagtkortet, er hele grundlaget for ansættelseskontrakten faldet bort, og du står derfor udenfor overenskomstens regler, med mindre det er nævnt i din ansættelseskontrakt, at du har denne ret.

Det betyder, at fagforeningen ikke kan hjælpe i disse sager. Den eneste mulighed for at få sin manglende løn eller få hjælp i andre tilfælde, hvor man som medlem er uenig med sin arbejdsgiver, er at føre en civil retssag. 

Det siger overenskomsten og loven

Brancheoverenskomst for Vagtselskaber § 1, stk. 1.
Ansættelse kan ske som fuldtidsbeskæftiget eller deltidsbeskæftiget. Enhver person skal forud for indgåelse af aftale om ansættelse fremvise ren straffeattest. Ansættelse er i øvrigt betinget af vedkommendes godkendelse efter reglerne i § 7 i Lov om vagtvirksomhed. Virksomheden skal senest en uge efter at aftale om ansættelse er truffet, indgive ansøgning om godkendelse.

Ansættelsen træder herefter i kraft snarest muligt efter, at godkendelsen foreligger, medmindre anden aftale er truffet mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Så længe ansættelsen ikke er trådt i kraft, kan enhver af parterne opsige den indgåede aftale fra dag til dag.

Lov om vagtvirksomhed § 7, stk. 1
Autorisationens indehaver skal sørge for, at vagtvirksomhedens personale er godkendt til ansættelse i virksomheden, inden ansættelsen træder i kraft. Godkendelse kan kun meddeles, såfremt den, der ønskes ansat, er fyldt 18 år.

Vær opmærksom på, hvor du bliver ansat, vælg et firma med overenskomst og sørg for, at du får en ansættelseskontrakt og selvfølgelig også for et vagt-ID-kort, inden du starter med at arbejde. Er du medlem, hjælper vi dig gerne med at se dette igennem
Tip fra næstformanden i VSL

Relaterede nyheder