10. nov. 2020

VSL laver lønkontrol på byggepladser i samarbejde med Region Sjælland og Itinera

Arbejdsklausuler og godt samarbejde sikrer ordnede forhold for vagter på byggepladser.

Faglig
Billede til nyheden VSL laver lønkontrol på byggepladser i samarbejde med Region Sjælland og Itinera
Unni Reuss fra VSL besøger Henrik Bertelsen og Patrizia Hvirvelkær Brunetti på Køge sygehusbyggeriet.

Når faglig konsulent Unni Reuss fra VSL tager på lønkontrol, er formålet at sikre, at vagterne ikke bliver underbetalt.

”Lønkontrollen er et vigtigt værktøj i kampen mod løndumping. Når der er en arbejdsklausul, skal virksomheden sikre, at VSL’s overenskomst følges. Derfor må vi på banen og gennemgå lønsedler, vagtplaner og sammen se det igennem,” fortæller faglig konsulent Unni Reuss, som besøger byggepladser i hele landet. 

Vi er taget med på besøg på byggepladsen ved Region Sjællands store sygehusbyggeri i Køge. Her kommer Unni ofte, hvor hun mødes med kontrollanter fra Region Sjælland. For øjeblikket arbejder der cirka 80 mand på pladsen. Der er altid en vagt på arbejde ved porten, som er på 11 timer ad gangen mandag-fredag.

Vagten sidder i en skurvogn ved porten og tager vores temperatur, da vi ankommer. 

Region Sjælland har en intern kontrolenhed med 5 medarbejdere, som er kontrolenhed for bygherren. I dag deltager 3 af medarbejderne i mødet: Carsten Kibugi Røjgaard, Dorte Vorsholt og Tanja Møller.

”Vores opgave er at følge op på arbejdsklausulerne,” fortæller Dorte Vorsholt fra Region Sjælland. ”Vi tager derfor på besøg på byggepladser, hvor vi taler med medarbejdere på pladsen, tjekker dokumentation og laver lønkontroller hos leverandører og underleverandører. Det gør vi i samarbejde med leverandører og fagforeningerne.”

”Vi kommer ofte uanmeldt, hvor vi interviewer de medarbejdere, som vi møder på pladsen. Vores røde lamper blinker, hvis de siger, at de ikke har en kontakt, ikke kender til pension eller ferieregler. Har de ansatte ikke ID, eller står de ikke på personalelisten, så beder vi om dokumentation hos arbejdsgiveren,” fortæller Tanja Møller fra Region Sjælland. ”Af hensyn til sikkerhed er det vigtigt, at man altid ved, hvem der er til stede eller ikke til stede på byggepladsen. Alle medarbejdere skal have en sikkerhedsinstruktion, og det er naturligvis ikke tilladt at bruge andres adgangskort. 

Arbejdsklausuler: Skal lønnes efter VSL’s overenskomst
Når arbejdet udføres for Region Sjælland, skal det ske under rimelige forhold. Derfor indeholder kontrakter aftaler om arbejdsklausuler, når der skal laves aftaler med leverandører af bygge-anlægsopgaver og tjenesteydelser. Arbejdsklausulerne sikrer, at lønnen som minimum skal svare til den mest repræsentative overenskomst på området.
Der er også sociale klausuler om, at der skal uddannes lærlinge på de store byggerier. 10% af arbejdskraften skal være elever. 

”Fagforeningen er eksperter i overenskomsten. Derfor er det også vigtigt, at de deltager i lønkontrollen, når vi skal tjekke, at vagtplaner, timesedler, lønsedler m.m. overholder overenskomsten og dermed arbejdsklausulen,” forklarer Tina Møller fra Region Sjælland.

”Det er vores opgave at sikre, at opgaver under vores overenskomstområde bliver aflønnet efter VSL-overenskomsten. Portvagt er en vagtopgave under vores overenskomst. Den kræver, at vagten har et vagtkort,” tilføjer faglig konsulent Unni Reuss fra VSL.

Godt samarbejde
Medarbejderne fra regionen, Henrik Bertelsen fra Itinera, som er hovedentrepenør, og Unni fra fagforeningen siger samstemmigt, at de har et godt samarbejde, når de i fællesskab holder lønkontrolmøder. 

”Når jeg laver lønkontrol, tjekker jeg, om vagterne har vagtkort og om ansættelsesforhold og løn overholder vores overenskomst,” fortæller Unni fra VSL. ”Men jeg har også oplevet, at vi har måtte undersøge alternative selskabskonstruktioner, hvor en underleverandør var et enmandsfirma. Der er det godt at kunne vidensdele med konsulenterne fra Regionen og Itinera, som oftere støder på denne form for udfordringer.”

Henrik Bertelsen fra Itinera er enig: ”Vi samarbejder. Derfor er det også vigtigt, at vi har tillid til hinanden, når vi laver lønkontrol. 
KHPT/Itinera’s underleverandører er alle medlemmer af en arbejdsgiverforening eller har tiltrædelsesoverenskomst, og derfor er udgangspunktet, at de er overenskomstdækket og 
for at være sikre, så har Itinera sit eget HR-kontrolsystem, som suppleres med Regionens interne kontrolenhed

Patrizia Hvirvelkær Brunetti fra Køge Hospital Project Team tilføjer ”Vi laver Løntjek for at sikre medarbejdernes rettigheder, det er KHPTs fokus. Vi er glad for samarbejdet med VSL, og det har været positivt at have VSL med som fagforening, da overenskomsten på deres område kan være lidt kompliceret.”
Unni Reuss slår fast: ”Lønkontrol er ikke en hvervekampagne, og vi kører ikke faglige sager på baggrund af kontrollen, medmindre vagterne er medlem og henvender sig til VSL. Derfor forlader dokumenterne ikke lokalet, og vi tager dem ikke med hjem.” 

Løser problemer
Unni Reuss peger ud ad vinduet i skurvognen:
”I dag er vi her på byggeriet i Køge, hvor der faktisk har været problemer med at overholde rammerne i overenskomsten. Så selvom vagt er et lille område på sådan en stor byggeplads, så må vi erkende, at det er et område, hvor der kan blive snydt Big time. Derfor er det så vigtigt, at klausulerne følges, og at vi laver kontrol i samarbejde.”

På byggeriet på Køge Sygehus ville den virksomhed, som tidligere havde kontrakten, ikke rette op, så virksomheden endte med til sidst at blive erklæret ”Not complient”: Det vil sige, at de ikke længere kunne levere vagtydelser til byggeriet. 

”Virksomheden havde en overenskomst med Det Faglige Hus, som på ingen måde er den mest repræsentative overenskomst på området,” fortæller den faglige konsulent. ”Derfor var det vores opgave at sikre, at aflønningen skete efter VSL’s overenskomst. Vi kan naturligvis ikke leve med, at vagter bliver underbetalt.”

Undervejs tog virksomheden et lille enmandsfirma ind som underleverandører.

”Der var jeg glad for, at regionen havde klare regler for, hvordan enmandsvirksomheder skulle tjekkes. Det er nemlig ikke en måde, hvorpå man kan omgå overenskomsten. Den skal stadig overholdes,” siger Unni Reuss. ”Og da virksomhedsejeren gav sig selv en fast løn på 25.000 kroner, var det naturlig alt for lidt i forhold til overenskomsten og dermed reglerne i arbejdsklausulen.”

I dag bliver vagtopgaven løst af Securitas, som har overenskomst med VSL.

Vagten på byggeriet sidder i portvagten og tager temperatur, når gæster kommer til byggeriet. 

Relaterede nyheder