22. okt. 2021

Is og sne: Hold dig væk og dokumenter, at der er for glat

VSL har hvert år sager om alvorlige glatføreulykker med hovedtraumer og rygskader. Så pas på dig selv. Kunden har pligt til at glatførebekæmpe der, hvor du skal gå vagt.

Faglig
Billede til nyheden Is og sne: Hold dig væk og dokumenter, at der er for glat
Der skal ikke så meget til, så ligger man der, hvis der er glat. Foto: Shutterstock

Selv om vintrene generelt er blevet grønnere, så kan det stadig blive både is- og sneglat i vintermånederne. Og sker der ulykker på grund af mangelfuld glatførebekæmpelse, kan de få meget store konsekvenser. Blandt andet som det skete for Per Rønne.

Her får du nogle gode råd fra Martin Nielson, der er arbejdsmiljøkonsulent hos VSL.

Forebyg ulykken og dokumenter, at der er glat
- Du skal naturligvis passe dit arbejde som vagt, men hvis du vurderer, at der er for glat, og at du udsætter dig selv for fare, så gå ikke ind på området, men tag et foto af stedet og giv din arbejdsgiver besked om, at du ikke kan udføre dit arbejde.

- Dokumentationen er meget vigtig, for hvis din arbejdsgiver eller kunden ikke er enig, så kan VSL bedre hjælpe dig, når du har dokumenteret forholdene.

Glatførebekæmpelse er det vigtigste – også vigtigere end sikkerhedsudstyr
I Arbejdstilsynets vejledning om arbejde i glat føre på skiftende arbejdssteder står der blandt andet, at glatførebekæmpelse går forud for brug af glatførefodtøj.

- Du skal selvfølgelig have det korrekte fodtøj til vagtopgaven. Men det fritager ikke kunden for at sørge for, at der ikke er glat, og det skal du være opmærksom på, understreger Martin Nielson.

Dokumentation er også vigtig, hvis du kommer ud for en ulykke
Hvis du kommer til skade, fordi der var for glat, så er dokumentationen også meget vigtig.

- Det er naturligvis ikke så nemt at fotografere, hvis man ligger og har ondt. Men er det muligt, så tag et foto, og hvis du er den, der kommer din kollega til hjælp, så sørg for at fotografere arbejdsstedet, hvor der er glat. Det gør sagsbehandlingen meget nemmere, blandt andet fordi der jo er både tids- og stedsangivelse på et digitalt foto. Det betyder, at kunden ikke kan afvise din påstand og sige, at alt var i orden den dag og på det sted.

- Hvis du er kommet slemt til skade, har du måske ret til godtgørelse og erstatning, og i sagsforløbet vil dokumentationen have en stor betydning, siger Martin Nielson.

Standsning af arbejde

Arbejdstilsynet kan med øjeblikkelig virkning standse arbejdet i en virksomhed, hvor der er overhængende fare for at miste liv og førlighed. I Arbejdsmiljøloven står:

§ 17 a. En ansat har ret til at forlade sin arbejdsplads eller et farligt område i tilfælde af en alvorlig og umiddelbar fare, som ikke kan undgås.

Stk. 2. Den ansatte må ikke udsættes for forringelse af sine forhold, fordi den ansatte forlader sin arbejdsplads eller et farligt område, jf. stk. 1.

Stk. 3. Ansatte, hvis rettigheder er krænket efter stk. 1 og 2, kan tilkendes en godtgørelse.

Relaterede nyheder