15. aug. 2022

Arbejdsskadesag: Måske har du rentepenge til gode

Har du haft en arbejdsskade og har fået tilkendt renter ved erstatning for tabt erhvervsevne, kan du have penge til gode. Det har en Højesteretsdom slået fast.

Social
Billede til nyheden Arbejdsskadesag: Måske har du rentepenge til gode
Har du haft en arbejdsskadesag, har du måske rentepenge til gode. Foto: Shutterstock

Hvis et forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som forsikrer erhvervssygdomme, lang tid efter afgørelsen udbetaler en løbende erstatning for tab af erhvervsevne eller tab af forsørger, skal der betales renter af beløbet.

Men skal renterne beregnes af erstatningsbeløbet før eller efter skat? Det har en sag fra Højesteret fra den 27. april 2022 afgjort, og det kan betyde, at du har fået for lidt udbetalt, hvis du er i den situation, at udbetalingen af den løbende erstatning for tab af erhvervsevne er forsinket.

Hidtil har den lovpligtige arbejdsskadeforsikring/AES beregnet renter af nettobeløbet – altså beløbet efter skat. Men Højesteret slår fast, at renterne skal beregnes af bruttoløbet, altså beløbet før skat.

Hvordan får dommen betydning?
- Situationen opstår, hvis forsikringsselskabet klager over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse, og Ankestyrelsen stadfæster afgørelsen – dvs. kommer frem til det samme resultat, siger advokat Martin Haug, Haug Advokater.

- Det samme gælder i de efterhånden ret mange sager, hvor vi får en afgørelse fra Ankestyrelsen, hvor forsikringsselskaberne bruger lang tid på at overveje afgørelsen i forhold til, om de vil efterkomme Ankestyrelsens afgørelse eller vil udtage stævning. Endelig får dommen også betydning, hvis sagen har verseret ved domstolene, og vi får fuldt medhold.

Hører du ind under den nye praksis?
Hvis du er berettiget til yderligere udbetaling af renter, skal dette være opfyldt:
  • Det er afgjort, at du er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne
  • Din erstatning – eller dele af den – skal være en løbende udbetaling
  • Forsikringsselskabet, kommunen eller AES skal have udbetalt din erstatning lang tid efter afgørelsen
Dommen i Højesteret går 3 år tilbage. Det indebærer, at du efter 27. april 2019 skal have fået en meddelelse om beregning af renter fra forsikringsselskabet, kommunen eller AES. Har du fået denne meddelelse før 27. april 2019, gælder de gamle beregninger for dig, og du er dermed ikke berettiget til yderligere renter.

Skal du selv gøre noget?
Hvis du har fået erstatning udbetalt af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, skal du ikke selv gøre noget. AES vil selv finde de sager, hvor der er beregnet forkert og derfor skal udbetales yderligere renter.

Anderledes forholder det sig, hvis du har fået erstatningen udbetalt af et forsikringsselskab eller kommunen. Du kan ikke gå ud fra, at forsikringsselskabet eller kommunen kontakter dig og sørger for, at du får udbetalt de renter, der mangler.

Kontakt din fagforening
Arbejdsmiljøkonsulent i VSL Martin Nielson og socialrådgiver i Serviceforbundet Alan Winther har begge været inde over sagerne om arbejdsskadeerstatning.

- Vi vil så vidt muligt tage kontakt til dig, hvis du har krav på at få udbetalt yderligere renter, men det er en god idé, at du også selv kontakter fagforeningen, for det er ikke sikkert, at vi har det fulde overblik over alle sagerne, siger Martin Nielson og Alan Winther.

Her kan du læse mere
Dommen ændrer den administrative praksis, som fremgår af Ankestyrelsens principmeddelelsen PM 48-19. Det betyder, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og forsikringsselskaberne nu ændrer praksis for beregning af renter.

Se mere på AES.dk

Relaterede nyheder