23. jun. 2023

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med omkring 10 måneder. Medlemmer i VSL må som flere tusinde andre leve med gentagne udsættelser.

Social
Billede til nyheden Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning
De lange sagsbehandlingstider er en stor belastning for de arbejdsskadede.

Det er især sager om erhvervsevnetab, der har lange ventetider. På nuværende tidspunkt omkring 33 måneder.

Her kan du se den aktuelle sagsbehandlingstid

Type af afgørelse

Aktuel sagsbehandlingstid 2023 - 1. kvartal
(Gennemsnit for afsluttede sager)

Prognose for 2023
(Gennemsnit for afsluttede sager)

Nye sager - alle afgørelser

11 måneder

10-12 måneder

Ikke anerkendt

7 måneder

7-9 måneder*

Anerkendt uden erstatning

14 måneder

Kun mén

18 måneder

Tab af erhvervsevne

33 måneder

30-32 måneder

Andre afgørelser (fx dækning af udgifter)

4 måneder

(Ingen prognose)

Revisioner/Genoptagelser - alle afgørelser

14 måneder

10-12 måneder

*Prognosen udarbejdes som et samlet gennemsnit for nye sager uden tab af erhvervsevne

AES: Flere faktorer spiller ind
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriver på deres hjemmeside, at der er flere faktorer, der spiller ind. Blandt andet er antallet af igangværende sager tæt på fordoblet siden 2020 på grund af covid-19. Derover har de taget et nyt sagsbehandlingssystem i brug. Dette har ført til, at de har afsluttet færre sager end normalt.

Måske håb forude?
I september 2022 blev den daværende regering og et bredt flertal i Folketinget enige om at styrke og forbedre arbejdsskadesystemet. Blandt andet ønsker man at forbedre sagsbehandlingstiderne og øge erstatningsniveauet.

Aftalepartierne er enige om to konkrete mål for sagsbehandlingstiden frem mod 2027:

  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle arbejdsskadesager skal maksimalt være 7 måneder. Det gælder både førstegangssager, genoptagelsessager, revisionssager osv. I forhold til sagsbehandlingstiden i 2021 svarer det til en reduktion på ca. 13 %.
  • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvor tilskadekomne har et tab af erhvervsevne skal maksimalt være 20 måneder. I forhold til sagsbehandlingstiden i 2021 svarer det til en reduktion på disse sager på ca. 23 %.

Den nye reform forventes at træde i kraft fra 2024.

Du kan læse hele aftalen her 

VSL: Uværdigt
I VSL sidder en frustreret arbejdsmiljøkonsulent, Martin Nielson, og håber, at der snart sker noget:

”Det er uværdigt, at folk, der er kommet til skade, fordi de passer deres job, skal have denne ekstra lange straf oven i fra statens side. Samfundet vinder intet ved at trække tiden.”

Vi er med dig hele vejen
Det er vigtigt at huske, at selvom det kan tage lang tid at få en afgørelse, så er fagforeningen ved din side igennem det.

”Du er ikke alene i denne kamp, vi er sammen med dig hele vejen. Selvom det kan være en lang sej kamp, så skal du ikke give op! Hvis du får medhold, kan der være store erstatninger på vej,” slutter Martin Nielson.

Relaterede nyheder