03. dec. 2021

Facility Bølge 2: Hvad betyder det at få ny arbejdsgiver?

Når Coor overtager vagt og sikkerhed i statslige institutioner, betyder det store forandringer for de berørte VSL-medlemmer.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Facility Bølge 2: Hvad betyder det at få ny arbejdsgiver?
Connie Lorentsen, VSL. Foto: Stefan Cavalieri.

Fra 1. maj 2022 skal virksomheden Coor Service Management levere 7 serviceydelser: kantine, rengøring, intern service, indvendig vedligehold, udendørsarealer, vagt og sikkerhed samt affaldshåndtering til 55 statslige institutioner i københavnsområdet – herunder departementer. Kontrakten løber i 7 år og betyder, at VSL-medlemmer i statslige institutioner får ny arbejdsgiver.

Det var baggrunden for, at VSL den 1. december holdt et medlemsmøde med 30 tilmeldte.

Ny arbejdsgiver
For VSL’s medlemmer, som er omfattet af bølge 2, bliver det Bygningsstyrelsen, der bliver arbejdsgiver for tjenestemændene.

De overenskomstansatte medlemmer bliver virksomhedsoverdraget til virksomheden Coor, som har vundet udliciteringen.

”Der findes faktisk slet ikke en evaluering af bølge 1, som viser, om man overhovedet ved, om man får de besparelser, som man stiller i udsigt,” sagde Conni Lorentsen fra VSL på mødet.

Særligt for overenskomstansatte
”Når man som overenskomstansat bliver overflyttet til Coor, er man ansat der, og man kan få arbejdsopgaver andre steder for arbejdsgiveren Coor,” fortalte Anders Dupont Dall chef for Juridisk Afdeling i Serviceforbundet. ”Man skal beholde sine kollektive og individuelle rettigheder. Det er sikret i loven om virksomhedsoverdragelse. Hvis Coor vil varsle ændringer af dine individuelle rettigheder, skal det ske med dit personlige opsigelsesvarsel. Hvis du ikke er tilfreds med det, kan du betragte varslingen af ændringen som en opsigelse.”

”De rettigheder, du har i overenskomsten, overtager Coor, og de rettigheder kan de ikke opsige, så længe overenskomsten løber. Det mest sandsynlige er dog, at de vil opsige overenskomsten, så du ender med at være på Coors almindelige overenskomst, når overenskomsterne skal fornys næste gang. Det vil sige i 2024,” forklarede Anders Dupont Dall.

Conni Lorentsen fra VSL fortalte på mødet, at erfaringerne fra første bølge udlicitering var, at ISS opsagde alle lokalaftaler, så de kunne slippe billigst muligt. Vi ved endnu ikke, om Coor vil gøre det samme, men VSL vil indgå forhandlinger med dem.

”Vi ved endnu ikke, om vi kommer til at få forhandlingsretten for jeres arbejdsopgaver, når overenskomsten udløber  2024, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre jeres rettigheder,” understregede Conni Lorentsen. ”Lige nu har vi endnu ikke fået lister over, hvor mange af vores medlemmer og hvem, der er omfattet af bølge 2. Under bølge 1 fik vi også først informationerne i sidste øjeblik. Der havde vi 4 medlemmer, som blev berørt.”

Der er stor forskel på, hvordan de enkelte er blevet orienteret fra ministeriet. Nogle har fået individuelle breve, andre har ikke. VSL får ingen information fra Staten, kun fra medlemmerne.  

”Husk derfor at sende os de breve, I får. Vi får nemlig ingen andre informationer end dem, I sender os. Hvis vi får dem, kan vi bedst rådgive jer og alle de andre berørte medlemmer,” understreger Conni Lorentsen.

Mange steder bliver der holdt orienteringsmøder (paragraf 5). Der er Conni Lorentsen fra VSL inviteret med flere steder, blandt andet i Udenrigsministeriet.

Særlig udfordring for tjenestemænd
Kan jeg få helt andre opgaver eller få min daglige arbejdsplads flyttet til et andet ministerium?, spurgte en deltager.

”Ja, som tjenestemand skal du tåle at blive flyttet til andet ”passende arbejde”. Det vil sige arbejde på samme niveau, men ikke nødvendigvis det samme jobindhold. Du kan også blive flyttet til et andet ministerium eller statslige institutioner også andre steder i landet,” forklarede Anders Dupont Dall, chef for Juridisk Afdeling i Serviceforbundet.

”Jeg er tjenestemand, og vi bliver overdraget og skal lave det samme,” fortalte en deltager. ”Men hvor vi før skulle gå til ministeriet, når vi havde spørgsmål til løn og lignende, skal vi fremover gå til Bygningsstyrelsen. Det, synes jeg, skaber usikkerhed.”

Erfaringer fra ATP
HR-chef Anders Terp-Hansen fra ATP var inviteret til at fortælle om erfaringerne fra, da ATP i 2013 fik overdraget medarbejdere fra Staten og kommunerne.

I alt over 2.000 medarbejdere er over flere bølger blevet overdraget fra Staten til ATP. De fleste var overenskomstansatte, men der var også 175 tjenestemænd.

De overenskomstansatte blev ansat af ATP på uændrede vilkår. ATP blev deres nye arbejdsgiver.

Tjenestemændene blev flyttet til ét ministerium og udlånt til ATP. Lønsedlen kommer stadig fra ministeriet.

”Tjenestemænd har en særlig udfordring, fordi virksomheden, som låner dem, ikke selv kan give lønstigninger, forfremmelser eller lignende. Hos os havde de for eksempel ikke samme ret til fridage på indeklemte helligdage som de andre ansatte i virksomheden. De kunne ikke købe mad med hjem fra kantinen, fordi betalingen blev trukket i lønnen, og den fra jo fra Staten og ikke fra ATP. Det var mange opstartsvanskeligheder for tjenestemændene. Det gjorde også, at flere af vores tjenestemænd følte, at de var i et ingenmandsland,” forklarede Anders Terp-Hansen fra ATP.

Læg grunden for et godt samarbejde 
Hvordan kommer man godt i gang hos den nye arbejdsgiver?, lød et spørgsmål fra salen.

”Tag fat i din nye arbejdsgiver. Bed om et møde med din nye chef. Gerne sammen med dine kolleger. Alle virksomheder vil gerne have en god kontakt til deres nye medarbejdere,” rådede Anders Terp-Hansen fra ATP.

”Det, I står overfor, er en stor kulturændring. Det bliver svært, men det giver også nye muligheder. Er du træt af din chef i dag, får du ny chef, uden at du skal ud og lede efter et nyt job,” sagde Unni Reus fra VSL. ”Se ikke kun på alt det ærgerlige. Der er også muligheder.”

Læs mere om bølge 2 her

Relaterede nyheder