13. dec. 2021

Fagforeningen vinder endnu en sag over Securitas

For anden gang på kort tid vinder VSL en sag mod Securitas. Denne gang om retten til at modregne i personlige tillæg til tillidsvalgte.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Fagforeningen vinder endnu en sag over Securitas
Foto: Shutterstock

Sagen er afgjort ved en faglig voldgift, som skulle tage stilling til, om Securitas havde lov til at modregne et personligt tillæg til lønnen i det vederlag, som tillidsrepræsentanter (TR) får ifølge overenskomsten.

I overenskomsten står der, at arbejdsgiveren kan modregne andet vederlag i vederlaget til tillidsrepræsentanter, men ikke i forhold til løn.

Løntillægget stod i et tillæg til ansættelseskontrakten for de 2 fællestillidsrepræsentanter i Securitas.

Løn gives ifølge overenskomstens §24, stk. 10 for arbejde udført inden for den normale arbejdstid, men TR-vederlag gives for arbejde udført uden for normal arbejdstid.

Reglerne om vederlag for tillidsrepræsentanter kom ind i overenskomsten i 2017 og trådte i kraft 1. januar 2018. Securitas begyndte først at modregne løntillægget i vederlaget i 2020.

”Securitas mente, at de kunne modregne det personlige tillæg i TR-vederlaget, fordi de mente, at det personlige tillæg ikke nødvendigvis var løn, men også kunne anses for vederlag for udført TR-arbejde uden for arbejdstiden,” forklarer advokat i Serviceforbundet Marianne Borker, som har kørt sagen sammen med vagternes fagforening VSL.

VSL og Serviceforbundet var ikke enige med Securitas, fordi det personlige tillæg var en del af lønnen og ikke et vederlag for TR-arbejde udført uden for normal arbejdstid. Samtidig mente fagforeningen, at overenskomstens ordlyd betød, at det kun var andet TR-vederlag, der kan modregnes i TR vederlaget efter overenskomsten.

”Løn og vederlag er to forskellige størrelser, fordi man tillægger pension og feriepenge til lønnen, men ikke til vederlaget. Derfor ville modregning af løn i vederlag være som at blande pærer og bananer,” siger Marianne Borker fra Serviceforbundet.

Fagforeningen fik ret
Opmanden i den faglige voldgift var enig og gav VSL og Serviceforbundet medhold.

”Vi vandt sagen, og det er vi rigtigt glade for,” siger en tilfreds Unni Reuss, som er faglig konsulent i VSL. ”Det er anden gang på kort tid, at vi har været nødt til at køre en sag mod Securitas, som er kommet for en faglig voldgift. For nyligt vandt vi en sag om en uberettiget bortvisning.”

Læs om sagen om bortvisning for et Facebook-like her

Relaterede nyheder